Osoby niesamodzielne dyskryminowane przy leczeniu uzdrowiskowym

10 Czerwca 2019, 10:07 niepełnosprawny wózek inwalidzki wyroby medyczne

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił ponownie w sprawie dostępności świadczeń z zakresu leczenie uzdrowiskowe dla pacjentów z niepełnosprawnościami oraz seniorów wymagających w codziennym funkcjonowaniu wsparcia osoby bliskiej.

- Problem z dostępnością do świadczeń ochrony zdrowia osób z niepełnosprawnościami lub seniorów są często sygnalizowanymi w kierowanej do mnie korespondencji oraz w trakcie moich cyklicznych spotkań regionalnych z obywatelami - podkreślił w najnowszym piśmie przesłanym do Łukasza Szumowskiego Adam Bodnar. Problem z leczeniem uzdrowiskowym osób niesamodzielnych zaczyna się już na etapie kwalifikacji pacjenta, bowiem lekarz kierujący do uzdrowiska musi sprawdzić przeciwwskazania do pobytu w sanatorium i to, czy pacjent ma zdolność do samoobsługi i samodzielnego poruszania się (na nogach albo na wózku).

- RPO zgadza się, że pacjent może być w takim stanie, że nie powinno się go kierować do sanatorium. Jednak niepełnosprawność nie może być jedynym czynnikiem decydującym o niemożności skorzystania z uzdrowiska- czytamy w oświadczeniu rzecznika.

Rozwiązaniem problemu mogłoby być powiązanie leczenia uzdrowiskowego z wdrożeniem tzw. usług asystenckich, co w praktyce wiązałoby się z koniecznością przypisania asystencji do struktury zawodów z zakresu ochrony zdrowia, dostosowania warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w sposób umożliwiający ich realizację przez asystencję, stworzenia systemu finansowania świadczeń udzielanych przez asystentów.

Niestety - jak zauważył RPO - dotychczas prace nad tymi rozwiązaniami nie były przedmiotem prac resortu zdrowia. Adam Bodnar zwrócił się do Łukasza Szumowskiego z pytaniem o prowadzenie prac koncepcyjnych i podjęcie współpracy z sektorem pomocy społecznej, które to miałyby poprawić dostęp do świadczeń leczenia uzdrowiaskowego dla osób niesamodzielnych.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

Józef Wozniak Czwartek, 13 Czerwca 2019, 7:05
Niestety odczułem to we własnej skórze też miałem problem większość uzdrowisk nie posiada łaznienek dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich a o ile juą to bardzo mało tak jest w uzrowisku Chrobry w Kamieniu Pomorskim
stan Wtorek, 11 Czerwca 2019, 23:41
Przeciez sanatorium jest dla zdrowych a nie chorych , mają tam jechać Ci co chcą się parować jak pokazywał serial telewizyjny. Po co w sanatoriach kawiarnie i dyskoteki ano po to by wyciągnąć od kuracjuszy kasę.