Niemieccy lekarze: Więcej zajęć z technologii cyfrowych i wyższe wynagrodzenia dla rezydentów

07 Czerwca 2019, 12:20 lekarz- komputer- laptop- internet- e-zdrowie

Na corocznym zjeździe lekarzy delegaci za priorytet uznali naukę z użyciem technologii cyfrowych. Ma to przygotować studentów medycyny do lepszego zastosowania rozwiązań telemedycznych w przyszłej pracy.

Wraz z wdrożeniem Master Planu 2020 studenci medycyny otrzymają znacznie więcej treści programowych do nauki. Dlatego Niemieckie Stowarzyszenie Medyczne powołało zespół do opracowywania programów nauczania opartych na technologii cyfrowej. Należy również jak najszybciej ustalić w jakich dziedzinach kompetencje praktyczne i nauka „face to face” są niezbędne.

Ponadto delegaci powtórzyli swoje żądanie dotyczące zwiększenia liczby miejsc na studiach medycznych. We wniosku „rząd federalny i Landy są wezwane do pilnej pracy w celu dalszego i znacznego zwiększenia liczby miejsc na kierunkach medycznych.” Niemieckie Stowarzyszenie Medyczne powstrzymało się od podania w tym roku konkretnej liczby miejsc, o którą należy zwiększyć ilość studentów. Wdrożenie Master Planu 2020 nie powinno prowadzić do zwiększenia liczby lekarzy jedynie w szpitalach uniwersyteckich.

Wynagrodzenie na ostatnim roku studiów

W dodatku członkowie zjazdu ponowili żądanie, aby studenci w czasie praktycznego roku studiów otrzymywali dostateczne wynagrodzenie. W związku z tym niemieckie Ministerstwo Zdrowia jest proszone o zmianę przepisów dotyczących wydawania zezwoleń medycznych w obecnej wersji, tak aby każdy student praktycznego roku otrzymał „ogólnokrajowy i jednolity dodatek pieniężny”. Dodatek powinien być przyznany w formie świadczenia pieniężnego, a świadczenia rzeczowe nie powinny już być dozwolone. Zdaniem delegatów powinno to dotyczyć szpitali akademickich i klinik uniwersyteckich. W dodatku Peter Jan Chabiera, prezes Federalnego Związku Studentów Medycyny, zażądał w swoim wystąpieniu, żeby w przyszłości zwolnienia lekarskie w czasie roku praktycznego nie były kompensowane dniami urlopu. „Młodzi lekarze nie powinni chodzić do pracy chorzy” -podsumował

Źródło: aerzteblatt.de

Magdalena Mroczek

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz