Kolejna "nowela pieczątkowa". Tym razem ws. postępowania z środkami psychotropowymi

07 Czerwca 2019, 13:04 pismo dokument podpis

Do opiniowania skierowany został kolejny projekt noweli mający na celu zniesienie wymogu stosowania pieczęci jednostki naukowej oraz pieczątki zgłaszającego. 

Jak czytamy w uzasadnieniu "dane nazwa i adres jednostki naukowej oraz nazwa i adres zgłaszającego są wystarczające, a mogą być naniesione w dowolnej formie". 

Konieczność wprowadzenia zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1, środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi w przypadku prowadzenia badań lub szkoleń (Dz. U. poz. 845) wynika z przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. dokumentu rządowego pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” oraz zobowiązania członków Rady Ministrów do rezygnacji z obowiązku stosowania pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców.

Treść projektu noweli dostępna TUTAJ

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz