Zmiany personalne m.in. konsultant krajowy, posada dla E. Kopacz, zarząd PTN

07 Czerwca 2019, 13:28 Lekarze

Kto został nowym konsultantem krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych? Jakie inne zmiany nastąpiły?

Prof. dr hab. Jacek Różański z Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego został nowym Konsultantem Krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych. Zastąpił dr. hab, n. med. Jacka Imielę, który pełnił tę funkcję przez 2 kadencje, czyli przez 10 lat.

Była premier Ewa Kopacz została wiceprzewodniczącą frakcji Europejskiej Partii Ludowej, do której w europarlamencie należy Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe.

Agnieszka Ostrowska została nowym dyrektorem Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. Więcej tutaj

 

Nefrolodzy

Podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego przyjęto sprawozdanie i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

Wybrano też nowy Zarząd Towarzystwa.

Prezesem PTN kadencji 2019-2021 został Prof. Andrzej Oko.

Wiceprezesem PTN została wybrana Prof. Magdalena Krajewska.

Funkcję Past-Prezesa będzie pełnił Prof. Michał Nowicki.

Wybrano też Członków Zarządu Głównego:
Prof. Marcin Adamczak
Prof. Alicja Dębska-Ślizień
Dr hab. Karolina Kędzierska-Kapuza
Prof. Jolanta Małyszko
Prof. Tomasz Stompór

Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej PTN zostali: 
Dr hab. Ilona Kurnatowska
Dr hab. Mariusz Kusztal
Prof. Przemysław Rutkowski

Sekretarzem PTN został dr med. Krzysztof Schwermer, a Skarbnikiem dr med. Krzysztof Hoppe.

Odbyły się również wybory do Zarządu Klubu Młodych Nefrologów. Przewodniczącą Zarządu KMN została dr Ewa Pawłowicz, a Członkami Zarządu dr Dominika Klimczak-Tomaniak, dr Michał Komorniczak i dr Dagna Rukasz.

 

AK

Zobacz również:

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz