Prezydent podpisał nowelę w sprawie przełożenia konkursów dla AOS o dwa lata

07 Czerwca 2019, 13:32 lekarz

Na wniosek dyrektora OW NFZ i zgodą świadczeniodawcy istnieje możliwość przedłużenia – do 30 czerwca 2021 r. obowiązywania umów na udzielenie świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - wynika z nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podpisanej dziś (7 czerwca) przez prezydenta Andrzeja Dudę.

 

Przypomnijmy, że bez nowelizacji- w zależności od regionu -30 czerwca tego roku wielu placówkom wygasłyby umowy. Z tego też powodu, Fundusz zdecydował się na "wrzutkę" w treści noweli ustawy o prawach pacjenta dotyczącej zakazu pobierania opłat od opiekunów i rodziców przebywających w szpitalu przy hospitalizowanym dziecku.

Komisja Zdrowia podczas kwietniowego posiedzeniamiała po prostu przyjąć sprawozdanie z prac nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o prawach pacjenta.  W czasie prac zgłoszono jednak do projektu poprawkę, która wywraca jedno z ustaleń przyjętych przy wprowadzaniu tzw. sieci szpitali. Otóż zgodnie z ustawą w zeszłym roku powinny się odbyć konkursy wyłaniające placówki, które w kolejnych latach zabezpieczą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną dla pacjentów w całym kraju. Termin ten przesunięto i konkursy powinny odbyć się w tym roku, a teraz wprowadzana jest poprawką możliwość przesunięcia ich aż do czerwca 2021 roku.

Ustawa, do której włączono poprawkę ma się tematycznie nijak do kontraktowania. Ale przypomnijmy, że w zeszłym roku zapisy o przedłużeniu umów AOS znalazły się w... nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, czyli też w projekcie w innej sprawie.

Jakie są wady i zalety "wrzutki" i jakie mogą być jej efekty opisywaliśmy już TUTAJ

JK, AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz