GUS: Ile zespołów ratownictwa medycznego było w 2018 r.? Ile zgłoszeń?

07 Czerwca 2019, 15:36 Ratownicy

W 2018 r. zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia prawie 3,2 mln osób. W izbach przyjęć lub szpitalnych oddziałach ratunkowych z doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym skorzystało ponad 4,6 mln osób. W szpitalnych oddziałach ratunkowych w trybie jednego dnia leczonych było 1,3 mln osób, a w trybie stacjonarnym 66 tys. osób - informuje Główny Urząd Statystyczny.

W 2018 r. w ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne funkcjonowało 1541 zespołów ratownictwa medycznego (413 specjalistycznych i 1128 podstawowych). W porównaniu z poprzednim rokiem liczba zespołów specjalistycznych zmniejszyła się o 77, a podstawowych zwiększyła o 99. Pomocy medycznej udzielały również lotnicze zespoły ratownictwa medycznego z 21 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz 230 szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR). Z systemem współpracowało 149 izb przyjęć oraz 13 centrów urazowych. W 2018 r. działalność rozpoczęły 4 centra urazowe dla dzieci.

Zespoły ratownictwa medycznego, lotnicze zespoły ratownictwa medycznego

W 2018 r. odnotowano ponad 3,1 mln wyjazdów/wylotów zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (o 40,5 tys. mniej w porównaniu z rokiem poprzednim). Najczęściej zespoły ratownictwa medycznego udzielały pomocy w domu pacjenta (70,6 proc. przypadków). Zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych prawie 3,2 mln osób, z czego 6,0 proc. stanowiły dzieci i młodzież do 18 lat, a 43,6 proc. – osoby w wieku 65 lat i więcej.

Dostępność świadczeń medycznych udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego przedstawia wskaźnik liczby zespołów (podstawowych i specjalistycznych) w przeliczeniu na 100 tys. ludności. W 2018 r. w skali kraju wyniósł on 4 zespoły. Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (5,5), natomiast najniższą w województwie wielkopolskim (3,3). W skali kraju na 1000 ludności przypadały 82 osoby, którym zespoły ratownictwa medycznego udzieliły pomocy medycznej. Najwięcej osób, które skorzystały z pomocy medycznej w miejscu zdarzenia w przeliczeniu na 1000 ludności, odnotowano w województwie zachodniopomorskim – 107 osób, a najmniej w województwie wielkopolskim – 57 osób

 
Według stanu w dniu 31.12.2018 r. liczba personelu medycznego wchodzącego w skład zespołów ratownictwa medycznego wyniosła 13,8 tys. pracowników (o 0,4 tys. osób mniej w porównaniu z rokiem poprzednim). Ratownicy medyczni stanowili 73,8 proc. (o 2,9 p. proc. więcej niż w 2017 r.), pielęgniarki systemu – 10,7 proc. (o 0,7 p. proc. mniej niż w roku poprzednim), lekarze systemu – 8,9 proc. (o 1,4 p. proc. mniej niż w 2017 r.), a inne osoby – 6,6 proc. (o 0,8 p. proc. mniej w porównaniu z poprzednim rokiem).
 
Pacjenci leczeni ambulatoryjnie najczęściej korzystali ze świadczeń w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej (24,9 proc. leczonych). Często potrzebowali oni również pomocy z zakresu chirurgii (18,4 proc.) oraz chorób wewnętrznych (15,1 proc.).
 
 
Spośród osób, którym udzielono pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym w izbach przyjęć lub SOR, kobiety stanowiły 47,9 proc. leczonych, dzieci i młodzież w wieku do 18 lat – 20,2 proc., a osoby w wieku 65 lat i więcej – 23,7 proc.. W przeliczeniu na 1000 ludności najwięcej osób skorzystało ze świadczeń zdrowotnych w trybie ambulatoryjnym w izbach przyjęć lub SOR w województwie pomorskim (170), a najmniej w województwie śląskim (72). Dla Polski wskaźnik ten kształtował się na poziomie 121 osób na 1000 ludności.
 
 
źródło: GUS
JK
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz