UE zachęca do reform w systemie ochrony zdrowia

11 Czerwca 2019, 8:55 europa komisja europejska parlament

Lepszy dostęp do opieki ambulatoryjnej, a także większy nacisk na profilaktykę - to zdaniem Anne Bucher, dyrektor generalnej ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności UE priorytetowe obszary zmian, jakie muszą się dokonać w systemach ochrony zdrowia krajów członkowskich.

Komisja Europejska (KE) liczy, że w okresie najbliższych 12-18 miesięcy w części państw członkowskich decydenci zdecydują się na przeprowadzenie efektywnych reform systemów ochrony zdrowia. Priorytetowe obszary nakreślono w tzw. "pakiecie wiosennym", który KE przyjęła 5 czerwca. Zdaniem Anne Bucher , dyrektor generalnej ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności UE, działania powinny być ukierunkowane na różnorodne zadania - począwszy od zapewnienia zrównoważonych pod względem budżetowym systemów opieki zdrowotnej i wzmocnienia opieki ambulatoryjnej po obniżenie wysokich opłat, które ponoszą mieszkańcy UE, oraz położenie nacisku na profilaktykę.

- Chciałabym podkreślić, że zamierzeniem Komisji nie jest wytykanie poszczególnym państwom jakichkolwiek błędów. Chcemy pomóc im w określeniu priorytetów, dzięki czemu krajowe systemy opieki zdrowotnej staną się bardziej skuteczne, dostępne i stabilne. Komisja opiera swoje analizy i zalecenia na szczegółowej ocenie sytuacji w poszczególnych krajach, a także bierze pod uwagę wiedzę pozyskaną w ramach inicjatywy „Stan zdrowia w UE”- podkreśliła przedstawicielka UE.

Dodała również, że trudno wyobrazić sobie cykl koordynacji polityki gospodarczej, budżetowej i społecznej bez polityki zdrowotnej. Szczególnie, że zadaniem tej ostatniej jest wsparcie dłuższej i produktywnej pracy zawodowej mieszkańców i ma na celu zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej.

- Ochrona zdrowia to jeden z najbardziej innowacyjnych sektorów i stanowi około jednej dziesiątej unijnego produktu krajowego brutto. Sektor ten, wraz z sektorem opieki społecznej, zapewnia miejsca pracy około 8 proc. siły roboczej- wskazała Anne Bucher. Przypomniała również, że KE chciałaby wprowadzić koordynację trzech podstawowych elementów tj. strategii politycznych mających na celu wspieranie reform, inwestycji i odpowiedzialności budżetowej, a samo określenie i zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych stanowić będzie zatem priorytet w tym roku – również pod kątem negocjacji w sprawie przyszłych wieloletnich ram finansowych, czyli unijnego budżetu na lata 2021-2027.

- W trakcie tegorocznego cyklu europejskiego semestru Komisja przeprowadziła szczegółowe dyskusje na temat ogólnych wyzwań i priorytetów inwestycyjnych w państwach członkowskich – w różnych obszarach polityki i w różnych sektorach. W dziedzinie zdrowia określiliśmy potrzeby inwestycyjne kilku krajów. Natomiast w przypadku państw, w których nie określono potrzeb w zakresie ochrony zdrowia, potrzeby inwestycyjne zostały opisane w odnośnych sprawozdaniach krajowych, które opublikowaliśmy na początku tego roku jako podstawę analityczną naszych zaleceń- dodała Anne Bucher.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Joe Black Wtorek, 18 Czerwca 2019, 17:34
PIS nie da rady bo wywalil kase na smietnik