Wtorek w pigułce

11 Czerwca 2019, 7:52 kalendarz

Dziś odbędzie się konferencja Road to Value Based Health Care. Organizatorem są Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA, International Consortium for Health Outcomes Measurement ICHOM

Sejm:

11:00  Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

14:00 Parlamentarny Zespół dla Przywrócenia Zasad Moralnych w Medycynie (sala nr 307, bud. B)

15:00 Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych (sala im. Adama Bienia - nr 13, bud. G). Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druk sejmowy 1608).

18:00 Komisja Polityki Senioralnej (sala nr 312, bud. U) Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat funkcjonowania więziennej służby zdrowia. Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Program bezpłatnych leków dla seniorów Leki 75+” - referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz