MZ bierze się za bezpieczeństwo u fryzjerek, kosmetyczek i w studiach tatuażu

11 Czerwca 2019, 9:58

Wiele poważnych chorób zakaźnych, jak choćby wirusowe zapalenie wątroby, można niestety "złapać" w czasie niemedycznych zabiegów związanych z upiększaniem ciała. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt norm dla placówek fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej, ale także dla np. manicurzystek przyjeżdżających do domu, czy osób organizujących tzw. botox party.

W Polsce działa m.in. 893 studiów tatuaży (według oficjalnych rejestrów), prawie 31 tys. zakładów fryzjerskich, 5, 2 tys. gabinetów odnowy i wiele punktów łączących po kilka rodzajów tej działalności. 

Jak twierdzi ministerstwo, nowa regulacja pozwoli na ograniczenie ryzyka szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, pojawiającego się podczas świadczenia usług pozamedycznych w zakresie pielęgnacji i zdobienia ciała (usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej), powszechnie dostępnych dla ludności.

Obecnie obowiązujące przepisy mają już ponad dekadę. Nowe dadzą też szersze kompetencje Sanepidowi. 

Groźne igły, ale nie tylko

Zagrożenie szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi związane jest głównie z zabiegami mogącymi przebiegać z naruszeniem ciągłości tkanek ludzkich, którym może towarzyszyć naruszenie bariery skóry i innych tkanek oraz z kontaktem uszkodzonej skóry lub śluzówek ze skażoną krwią lub wydzielinami i wydalinami człowieka np. surowicą czy śliną. Dotyczy to w szczególności zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B i typu C, zakażeń wirusem HIV, a także zakażenia grzybicą czy wszawicą.

Doprecyzowano:

1)     minimalne standardy sanitarnohigieniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty usługowe pielęgnacji i zdobienia ciała,

2)     warunki świadczenia usług,

3)     sposoby postępowania mającego na celu zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym,

4)     kwalifikacje osób uprawnionych do realizacji procedur czystości i dekontaminacji

–w odniesieniu do działalności prowadzonej w obiektach usługowych, jak i w trakcie świadczenia usług na wezwanie u klienta.

 

HIV, żółtaczka, wszawica

Cel zmiany przepisów to ograniczenie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności zachorowań na wzw B (wirus HBV), wzw C (wirus HCV), zakażenie wirusem HIV, a dodatkowo także zakażenie grzybicą czy wszawicą, w obszarze usług pozamedycznych.

Do zakażenia dochodzi przez kontakt z zakażoną krwią w przypadku przerwania ciągłości tkanek, np. nakłucia, rozcięcia skóry lub błony śluzowej lub kontakt z przedmiotami, które zostały zanieczyszczone zakażoną krwią. 

Nowe rozporządzenie określa wymagania stawiane obiektom usługowym, warunki świadczenia usług, sposoby zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym w zakresie procedur utrzymania czystości i dekontaminacji, kwalifikacje osób uprawnionych do realizacji tych procedur, odnosząc się do warunków świadczenia usług zarówno w obiektach stacjonarnych (salonach, zakładach), jak i na wezwanie w miejscu pobytu klienta. Podkreślono, że obiekty muszą być podłączone do instalacji dostarczającej wodę o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Co się zmienia?

Określono m.in.  wymagania dotyczące zapewnienia w obiekcie świadczenia usług instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacyjnej, wentylacji, pojemników do gromadzenia odpadów oraz wyposażenia w meble posiadające gładką, niewchłaniającą kurzu i wody powierzchnię, odporną na uszkodzenia mechaniczne i umożliwiające działanie produktów biobójczych służących do dezynfekcji. Zaproponowano, aby obiekty usługowe fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej były zlokalizowane w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowiły wyodrębnioną część budynku lub lokalu i posiadały niezależne wejście z zewnątrz lub z dróg komunikacji ogólnej. 

Powierzchnia lokalu, pokój socjalny

W projekcie rozporządzenia zrezygnowano z określania konkretnych wymiarów powierzchni i rozwiązań funkcjonalnych pomieszczeń obiektu, ograniczając się jedynie do wymagań higienicznych i zdrowotnych. Kwestie wyposażenia pozostawiono właścicielom, z wyjątkiem przepisów dotyczących dezynfekcji. 

Złagodzono przepisy dotyczące zaplecza socjalnego w małych obiektach, w których usługi są świadczone w tym samym czasie przez nie więcej niż dwie osoby.

 

Minimalne odległości i wielkość szatni

Choć wiele kwestii pozostawiono właścicielom, to zdecydowano jednak, że w rozporządzeniu będzie zapis o minimalnej wolnej powierzchni podłogi na osobę (nie mniejszej niż 0,5 m2) w pomieszczeniu przechowywania odzieży, w szatni dla klientów w obiektach odnowy biologicznej.

W ramach szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych dla stanowiska sterylizacji w obiekcie określono minimalną odległość (1,5 m) w pomieszczeniu usługowym między stanowiskiem do sterylizacji a stanowiskiem świadczenia usług oraz minimalną powierzchnię 4 m2 stanowiska sterylizacji.

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz