URPL: „Apteczkę wakacyjną” trzeba kompletować indywidualnie

11 Czerwca 2019, 14:00 slonce czerniak opalanie sie

„Apteczkę wakacyjną” każdy powinien skompletować indywidualnie w zależności od wieku, kierunku geograficznego, celu podróży oraz rodzaju wyjazdu - przekonuje prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych Grzegorz Cessak. 

W ramach kampanii " Lek Bezpieczny" we wtorek odbyła się konferencja „Apteczka wakacyjna” – niezbędna dla podróżnika" , w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL,WMiPB).

Celem Konferencji było przedstawienie minimalizacji zagrożeń wynikających z wypoczynku poza miejscem zamieszkania – zarówno bliskich wyjazdów weekendowych jak i dalekich eskapad, często odbywanych przez turystów na inne kontynenty; jednym z działań w tym celu jest właściwe przygotowanie przed podróżą i indywidualne zestawienie „Apteczki wakacyjnej” – niezbędnej dla podróżnika.

Apteczka wakacyjna to jednak nie tylko turystyka – to coraz częstsze wyjazdy w celach służbowych do krajów cywilizacyjnie innych od Polski, gdzie osiągnięcie standardów pomocy medycznej zazwyczaj dostępnych w Polsce bywa czasami niemożliwe.

Gospodarzem Konferencji był dr Grzegorz Cessak, Prezes URPL,WMiPB, a zarazem Członek Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency, EMA), który rozpoczynając konferencję stwierdził: -Pamiętajmy, że pojęcie „apteczka wakacyjna” nie jest w Polsce zdefiniowana ustawowo, w związku z tym kupując gotowy produkt o tej nazwie dostępny na rynku, pamiętajmy, że jest on zestawiony z wyrobów medycznych: materiały odkażające, nożyczki, bandaże elastyczne, termometr, jałowe gaziki, jednorazowe rękawiczki i nie zawiera produktów leczniczych.

G. Cessak zwrócił też uwagę, że często mylone są dwa pojęcia: „apteczka wakacyjna” i „apteczka samochodowa”, co skutkuje tym, że niektórzy są przekonani, że wystarczy im apteczka samochodowa, którą już posiadają.

- Przed wyruszeniem w podróż, szczególnie do strefy klimatu gorącego i miejsc charakteryzujących się niskim poziomem sanitarnohigienicznym, niezbędne jest podjęcie odpowiednich działań mających na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych problemów zdrowotnych. Istotne jest przyjęcie obowiązkowych lub zalecanych szczepień ochronnych - mówił G. Cessak.

Dodał, że wszystkie informacje na temat szczepień można uzyskać w placówkach służby zdrowia mających doświadczenie w zakresie medycyny podróży, a wizyta u lekarza specjalisty powinna odbyć się nie później niż 6-8 tygodni przed planowaną podróżą, co pozwoli na przyjęcie z odpowiednim wyprzedzeniem zalecanej przez lekarza profilaktyki w postaci szczepień ochronnych albo profilaktyki lekowej w przypadku malarii.

Równie ważne w konstruowaniu apteczki wakacyjnej jest zasięgnięcie porady u swojego lekarza, co do przyjmowanych na stałe leków przez podróżujących cierpiących na inne schorzenia, zwłaszcza przewlekłe.


- Bodaj najczęściej lekceważoną przez podróżujących, a niezwykle istotną sprawą jest – jak akcentował Prezes URPL - bezwzględny zakaz pozbawiania leków ich oryginalnych opakowań i wyrzucania ulotek. Podkreślał, że leki należy zawsze przewozić w całości, a opakowanie i ulotka są integralną częścią leku. Ulotki są bowiem kompendium wiedzy dla pacjenta.

- Pamiętajmy, że leki powinny być zakupione w Polsce lub w razie konieczności – w innym rozwiniętym cywilizacyjnie kraju, po okazaniu w aptece lub lekarzowi oryginalnego opakowania brakującego leku. Dlaczego jest to ważne? Obecnie mamy dopuszczonych do obrotu ponad 16 tys. produktów leczniczych (czyli leków). 80 proc. z nich stanowią produkty wydawane z przepisu lekarza, 20 proc. produkty OTC - wydawane bez recepty. Pod wieloma nazwami często kryje się odpowiednik o tym samym składzie i własnościach. W kraju, do którego się udajemy, nazwy odpowiedników mogą być różne, przy czym nazwy polskie – mogą być nieznane. Opakowanie zawierające nazwę międzynarodową jest gwarancją, że otrzymamy ten sam lek co do składu i mocy - wskazywał G. Cessak.

Prezes zwrócił uwagę, że wszystkie te środki, będące zazwyczaj lekami OTC, mogą być aplikowane doraźnie, krótkotrwale, zaś w przypadku przedłużających się lub zaostrzających objawów niezbędna jest konsultacja z lekarzem.

Jak radził G. Cessak, „apteczkę wakacyjną”, każdy powinien skompletować indywidualnie w zależności od wieku, kierunku geograficznego i celu podróży, rodzaju wyjazdu, ponieważ inaczej wygląda apteczka aktywnego wspinacza, inaczej – biernego plażowicza, ale i – a może zwłaszcza - apteczka chorych przewlekle, zawierająca leki, które pacjent-podróżnik musi przyjmować na stałe, wreszcie – odrębną specyfiką odznacza się apteczka naszego dziecka.

Po wystąpieniu Prezesa Urzędu dr Marcin Lipowski,Zastępca Dyrektora Departamentu Oceny Dokumentacji Produktów Leczniczych omówił najczęstsze dolegliwości i sposoby zapobiegania ich wystąpieniu, m.in. zaburzenia układu pokarmowego, ból i gorączka, postępowanie w zapobieganiu i leczeniu skutków ukąszeń przez owady, porażenia słoneczne, uczulenia.


Wywóz leków za granicę

Wyjeżdżając za granicę należy pamiętać o zabraniu leków, które pacjent przyjmuje regularnie i które mogą mu być potrzebne podczas podróży i podczas pobytu w danym kraju. Leki zawarte w apteczce wyjazdowej powinny być przeznaczone na własny użytek podróżującego i nie powinny przekraczać liczby opakowań wynikających z dawkowania i czasu pobytu w danym miejscu. Szczególnie należy pamiętać o lekach stosowanych w chorobach przewlekłych.

Informacje na temat leków, jakie można przywozić na teren danego państwa znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce „Informacje dla podróżujących”. 

Przewożąc insulinę i inne produkty w postaci zastrzyków niezbędne jest posiadanie przy sobie zaświadczeń lekarskich potwierdzających konieczność przyjmowania tych leków. Zaświadczenie takie powinno zostać przetłumaczone na język angielski i okazane w przypadku kontroli granicznych, kontroli celnych.

Przywóz leków do Polski

Zgodnie z art. 68 ust 5 ustawy Praw farmaceutyczne nie wymaga zgody Prezesa Urzędu przywóz z zagranicy produktu leczniczego na własne potrzeby lecznicze w liczbie nieprzekraczającej pięciu najmniejszych opakowań.

Źródło: mat. pras.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

HJarek Czwartek, 04 Lipca 2019, 14:08
Ja mam dwa rodzaje - choć w sumie po prostu uzupełniam apteczkę samochodową o leki i preparaty, których potrzebuję. Dla przykładu zabezpieczenie przed owadami - wiadomo, ze w apteczne do auta raczej ciężko szukać. :) Grunt to tez naleźć odpowiednia samochodową, dla mnie to od TDC najlepsza, i uzupełnić ja o "wakacyjne: leki, środki. Zrobić listę, tutaj już wszytskich rzeczy, nie tylko leków, tez można, bo przed urlopem głowa lekka i szybko można zapomnieć niezbednych rzeczy.:)