Finansowanie działań Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich

12 Czerwca 2019, 10:45 pieniądze

Wielu pacjentów oraz środowisko lekarzy oczekujących na wdrożenie Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich zadaje sobie pytanie o sposób finansowania jego wdrożenia. Do jakich placówek i w jakiej wysokości trafią fundusze przeznaczone na realizację strategicznych działań? Polityka Zdrowotna to sprawdziła.

Zgodnie z zapisami projektu NPCR, kluczową rolę w tworzonym docelowym modelu opieki odgrywać będą specjalistyczne ośrodki referencyjne.

- Ich zadaniem będzie: ostateczne ustalenie diagnozy i ustalenie kodu Orpha; opracowanie planu postępowania medycznego; koordynowanie opieki medycznej na wszystkich szczeblach systemu ochrony zdrowia; wskazanie propozycji dla orzeczenia o stopniu niesprawności; wystawienie dokumentacji uprawniającej do korzystania z praw nabytych dzięki NPCR („paszportowi opieki”); powiadomienie (wraz z przesłaniem stosownej dokumentacji) lokalnych dla miejsca zamieszkania rodziców dziecka instytucji pomocy społecznej oraz edukacyjnych z prośbą o objęcie adekwatną opieką; prowadzenia rejestru odpowiedniej choroby lub grup chorób rzadkich- czytamy w dokumencie.

Dlatego też właśnie do tych placówek trafi gros finansowania przewidzianego w NPCR. Eksperci uznali, że najprostszym i najbardziej adekwatnym sposobem zapłaty za świadczenia będzie wzrost ryczałtu wypłacanego ośrodkom referencyjnym. Wstępne szacunki mówią o maksymalnej kwocie około 63 mln zł.

- Na potrzeby dokumentu dokonano wyliczeń w oparciu o kwoty pochodzące z bieżących umów z NFZ z 13 podmiotami, które obecnie są członkami 24 europejskich sieci referencyjnych. Uwzględniono świadczenia, które mogą być udzielane pacjentom z chorobami rzadkimi rozliczane w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, świadczeń kontraktowanych odrębnie oraz rehabilitacji. Zaproponowano podniesienie wartości ryczałtu wariantowo – w oparciu o kwotę kontraktu/ryczałtu/wskazanych świadczeń w przedziale 0,5-1,5 proc.- wskazano w projekcie.

Podwyżkę przewidziano również dla lekarzy POZ, którzy za opiekę nad pacjentami z chorobami rzadkimi otrzymają wyższą o 20 proc. stawkę kapitacyjną. Zakładana liczba około 3 mln pacjentów sprawia, że wydatki na opiekę w POZ mogłyby wzrosnąć o 86,4 mln zł.

AM

Czy to dużo? Chcesz w tym temacie podzielić się z nami swoją opinią?

Napisz kontakt@politykazdrowotna.com

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz