Środa w pigułce

12 Czerwca 2019, 8:21 kalendarz
Planowane posiedzenie plenarne Sejmu
 
10:30 Komisja ds. petycji - Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 4b ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78 ze zm.) poprzez zastąpienie w nim wyrazów „publicznym zakładzie opieki zdrowotnej” wyrazami „zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego”, oraz zmiany art. 42 pkt 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2072) poprzez zastąpienie w nim wyrazów „Skarbu Państwa” wyrazami „Rzeczypospolitej Polskiej” (BKSP-145-469/19)
- przedstawia poseł Kornelia Wróblewska.
 
14:00 Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia (sala nr 307, bud. B)
Indeks zrównoważonego rozwoju systemów ochrony zdrowia i indeks raka piersi - komentarz polskiego panelu ekspertów
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz