Opieka długoterminowa: projekt zarządzenia NFZ - do konsultacji

12 Czerwca 2019, 9:58 NFZ narodowy fundusz zdrowia

NFZ skierował do konsultacji projekt noweli zarządzenia dot. opieki długoterminowej. Wprowadza on m.in.  kody, które umożliwią elektroniczną weryfikację i walidację świadczeń realizowanych przez lekarzy, pielęgniarki i fizjoterapeutów w ramach opieki długoterminowej. Zmiany dotyczą też sposobu finansowania świadczeń realizowanych przez zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

Jak czytamy w uzasadnieniu, zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem polegają na wprowadzeniu kodów, które umożliwią elektroniczną weryfikację i walidację świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lekarzy, pielęgniarki i fizjoterapeutów, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

- Ze względu na to, że ww. przepisy rozporządzenia określają warunki realizacji świadczeń gwarantowanych, w tym liczbę wykonywanych wizyt lub porad przez personel medyczny w określonym czasie, wskazane jest aby przy rozliczaniu zrealizowanych świadczeń była możliwość ich sprawdzenia, tak jak ma to miejsce w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej - czytamy.

NFZ wyjaśnił, że dla porad lekarza oraz wizyt pielęgniarki i fizjoterapeuty zostały przypisane kody, które będą sprawozdawane przez świadczeniodawcę wraz z datą realizacji świadczenia. Na podstawie tych danych NFZ będzie mógł sprawdzić czy wykonano określoną liczbę porad lub wizyt.

Wprowadzenie (wzorem pielęgniarskiej opieki długoterminowej) kodów zawartych w załączniku do projektu zarządzenia i ich sprawozdawanie przez świadczeniodawców, będzie miało wpływ na wstępną ocenę jakości oraz ułatwi monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zróżnicowanie wyceny w wentylacji mechanicznej 

Jak wyjaśnia Fundusz, z uwagi na zróżnicowanie wymagań dotyczących wizyt personelu w świadczeniach zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo- mięśniowych, dodane zostaną produkty rozliczeniowe, rozróżniające świadczenia ze względu na czas wentylacji pacjenta ( do 8 godzin, od 8 do 16 godzin, powyżej 16 godzin).

Zmiany wprowadzają wagę punktową produktu rozliczeniowego, różnicując wycenę świadczeń w zależności od wymogu zatrudnienia personelu medycznego, czasu wentylacji pacjenta, oraz liczby minimalnych wizyt personelu medycznego, określonych w rozporządzeniu.

Zmiana definicji świadczenia wykonywanego w warunkach domowych

Projektowane zarządzenie zmienia definicję świadczenia wykonywanego w warunkach domowych.

Nowa definicja, określa opiekę realizowaną w warunkach domowych jako świadczenie gwarantowane, udzielane w miejscu zamieszkania lub czasowego pobytu świadczeniobiorcy, w tym także w domach pomocy społecznej z wyłączeniem podmiotów udzielających świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych.  

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz