Czwartek w pigułce

13 Czerwca 2019, 8:08 kalendarz
10:30 Podkomisja stała do spraw zdrowia psychicznego
 

13:00 Parlamentarny Zespół na rzecz Prawa do Życia (sala im. Zofii Moraczewskiej - nr 25, bud. G)

Przestępczość aborcyjna w Polsce i jej zwalczanie - posiedzenie z udziałem Komendanta Głównego Policji


Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli na temat działania organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej14:00 Podkomisja stała do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie (sala nr 312, bud. U)

- przedstawia Prezes Najwyższej Izby Kontroli
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz