NRL: niewystarczające wzrosty finansowania w projektach dot. leczenia uzdrowiskowego i SOR-ów

13 Czerwca 2019, 15:03 kasa pieniądze

Naczelna Rada Lekarska przyjęła dwa stanowiska dotyczące proponowanych w projektach zarządzeń Prezesa NFZ zmian finansowania w lecznictwie uzdrowiskowym oraz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Według NRL zaproponowany poziom wzrostu jest za niski.

Pierwsze z przyjętych stanowisk dot. projektu noweli zarządzenia ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe. 

W ocenie Prezydium NRL współczynnik korygujący do rozliczania świadczeń gwarantowanych w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe o wartości 1,05 jest za niski.

- Przy obecnym zatrudnieniu fizjoterapeutów wzrost środków finansowych wynikający z wprowadzenia współczynnika korygującego o ww. wartości, pozwoli na podwyższenie ich uposażeń tylko na poziomie minimalnego wynagrodzenia - ocenili przedstawiciele samorządu zawodowego lekarzy.

- Wobec powyższego oraz mając na uwadze planowany kolejny wzrost wynagrodzenia za pracę w RP, zaproponowana wartość współczynnika korygującego do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe nie jest satysfakcjonująca i tym samym w ocenie Prezydium nie wpłynie na polepszenie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych - czytamy w stanowisku.

SOR-y i Izby Przyjęć

Z kolei drugie stanowisko dotyczy projektu noweli zarządzenia ws. udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem zarządzenia wyraża stanowczy sprzeciw wobec zwiększenia tylko o 10 proc. stawki bazowej dla szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz izb przyjęć.

- Samorząd lekarski uważa, że w kontekście zmian wprowadzanych, przez Ministra Zdrowia z dniem 1 lipca 2019 r., poprzez nowelizację rozporządzenia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (m.in. planowane zmiany kadrowe w SOR oraz wprowadzenie obowiązkowej segregacji pacjentów zgłaszających się do oddziału) zwiększenie kwoty bazowej tylko o 10 proc. jest stanowczo niewystarczające i nie odzwierciedla faktycznych potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz izb przyjęć związanych z realizacją tych zmian - podkreśliła w stanowisku NRL.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz