Producenci leków: Tendencja obniżania cen może zaburzyć ciągłość dostaw

14 Czerwca 2019, 14:17 LEKI

Producenci leków z całego świata spotkali się w Warszawie (12-14 czerwca br.), aby rozmawiać o tym, jak na dostępność terapii dla pacjentów i stabilność systemów opieki zdrowotnej wpływają leki generyczne, biologiczne równoważne i leki z wartością dodaną, czyli takie dla których opracowano korzystniejsze i wygodniejsze dla pacjenta formy farmaceutyczne lub nowe sposoby podania, np. przezskórne w postaci plastra zamiast zastrzyku czy dawkowane raz na tydzień zamiast codziennie.

Podczas konferencji eksperci podkreślali, że dostępności do leków może zagrozić "krótkowzroczna polityka nadmiernej presji cenowej, która grozi zachwianiem rentowności produkcji i może zaburzyć ciągłość dostaw".

Przekonywali także, że polityka lekowa oparta na zdrowej konkurencji i spójnych przepisach, wprowadzanie do obrotu leków biologicznych równoważnych oraz ciągłe wspieranie innowacyjności zapewnią nie tylko stabilność systemom opieki zdrowotnej, ale i lepszy dostęp do leków. Producentom natomiast umożliwią długofalowe inwestycje zapewniające ciągły rozwój.

 - Dążymy do zapewnienia pacjentom łatwiejszego dostępu do leków. Zarówno przemysł farmaceutyczny, jak i wszystkie zainteresowane strony potrzebują jasnej polityki ukierunkowanej na dostępność terapii, tak aby leki generyczne, biologiczne równoważne i o wartości dodanej mogły nadal wspierać zdrowie publiczne. Mam nadzieję na dobrą współpracę z nowo wybranym Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską mówił Prezes Medicines for Europe Marc-Alexander Mahl.

-Opracowanie międzynarodowych ram wspierających globalny rozwój leków generycznych i biologicznych równoważnych, bardziej konkurencyjne środowisko biznesowe dla sektora "off patent" na całym świecie, a także promowanie wdrażania zrównoważonych, dobrze funkcjonujących i przejrzystych systemów własności intelektualnej we wszystkich jurysdykcjach są niezbędne by wspierać równy dostęp do opieki zdrowotnej i wizję państw członkowskich ONZ dotyczącą wdrożenia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (UHC) do 2030 r. - mówił Jim Keon, Przewodniczący International Generic and Biosimilar medicines Association

Zwiększanie dostępności leków jest podstawą sektora "off patent". Leki generyczne stanowią 67% wszystkich wydawanych leków w samej Europie i podwoiły dostęp do leków dla pacjentów z cukrzycą i chorobami serca.

-Polska administracja publiczna skutecznie wspiera sektor farmaceutyczny w promocji B2B, przeznacza fundusze unijne na badania i rozwój oraz promuje współpracę biznesu i nauki. Ostatnio byliśmy świadkami ważnych wysiłków instytucjonalnych polskich władz mających na celu zmniejszenie barier prawnych dla eksportu w Europie. Z drugiej strony, jest w Polsce problem z zachętami regulacyjnymi dla inwestycji. Obniżanie cen podstawowych leków i przesunięcie finansowania na najbardziej zaawansowane terapie importowane mają negatywny wpływ na długoterminową stabilność polskich firm farmaceutycznych - mówił Markus Sieger, Prezes Grupy Polpharma

- W Polsce mamy brak zachęt systemu zachęt. Jedna z nowelizacji proponowała Refundacyjny Tryb Rozwojowy. Ideą było wydawanie pieniędzy, nie tylko oszczędne, ale mądrze, tak by stymulować rozwój gospodarki zarówno Europy jak i Polski.  Zapominamy, że na refundację wydajemy 8 mld zł w ciągu roku. Jeśli kupujemy produkt możemy kupować od polskiego producenta, lub partnera gospodarki refundacyjnej (czyli producenta, który inwestuje w polski przemysł) - mówił Krzysztof Kopeć, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

Prezes Grupy Polpharma poruszył również temat cyfrowej transformacji opieki zdrowotnej: „Przemysł farmaceutyczny bierze czynny udział w cyfrowej transformacji systemu opieki zdrowotnej. Polpharma jest zdecydowana wspierać ten postęp. O technologicznych przemianach w kierunku systemu zdrowotnego skupionego na pacjencie będziemy mówić podczas otwartej sesji specjalnej w piątek o godzinie 15:15.”

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz