Lecznictwo uzdrowiskowe: w 2018 r. przyjęto 838,5 tys. kuracjuszy

14 Czerwca 2019, 14:51 senior szpital

W końcu 2018 r. działalność leczniczą prowadziło 271 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, które w ciągu roku przyjęły 838,5 tys. kuracjuszy - informuje Główny Urząd Statystyczny.

GUS opublikował informację o działalności leczniczej zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2018 roku.

Jak wynika z danych GUS, w końcu 2018 r. działalność leczniczą prowadziło 271 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, które w ciągu roku przyjęły 838,5 tys. kuracjuszy, w tym 759,8 tys. leczonych stacjonarnie.

Z kolei w 29 stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej opieką medyczną objęto 70,8 tys. pacjentów.

Stacjonarną opiekę uzdrowiskową zapewniały szpitale i sanatoria uzdrowiskowe, które w końcu roku dysponowały 44,8 tys. łóżek (wzrost o 1,1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim).

Liczba pacjentów przebywających w ciągu roku na leczeniu w trybie stacjonarnym wyniosła 759,8 tys. osób (o 3,5 proc. więcej niż w 2017 r.). Kobiety stanowiły 60,6 proc. pacjentów leczonych stacjonarnie, natomiast osoby w wieku 65 lat i więcej – 47,3 proc.

Średni czas pobytu kuracjusza w opiece stacjonarnej wyniósł 16,4 dnia.

Źródło: GUS

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz