RPO: Podstawowa opieka zdrowotna nie działa tak jak powinna

18 Grudnia 2015, 15:31 poz

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wysłał do ministra zdrowia, Konstantego Radziwiłła oraz prezesa NFZ, Tadeusza Jędrzejczyka pisma, w których przedstawił problem nieskutecznego działania podstawowej opieki zdrowotnej. Bodnar poprosił o przedstawienie stanowiska w tej sprawie oraz propozycji rozwiązania problemu.

W pismach podkreślono, że POZ miała być filarem ochrony zdrowia, a w rzeczywistości profilaktyka jest niekompleksowa, nieprzemyślana i niekonsekwentnie prowadzona. Problem potwierdzają wyniki kontroli NIK, z których wynika, że działania administracji publicznej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej są niewystarczające.

Zgodnie ze stanowiskiem Najwyższej Izby Kontroli, mimo upływu piętnastu lat od chwili wprowadzenia reformy systemu ochrony zdrowia, ponad połowa skontrolowanych podmiotów nie spełnia swojej podstawowej roli, szczególnie w zakresie profilaktyki, zwłaszcza chorób cywilizacyjnych. Skrytykowano tu zachowanie lekarzy POZ związane z brakiem wykonywania i dokumentowania badań lekarskich w celu wczesnego rozpoznania chorób cywilizacyjnych, głównie układu krążenia i nowotworowych.

Na sytuację bardzo niekorzystnie wpływa fakt, że tylko połowa wizyt była realizowana u lekarza wskazanego w deklaracji wyboru. A taka sytuacja uniemożliwia nawiązanie kontaktu budującego zaufanie i porozumienie pomiędzy lekarzem a pacjentem.

Jak pisze Rzecznik: - Stwierdzone przez NIK zaniedbania na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej stanowią istotne zagrożenie nie tylko dla skutecznego ograniczania następstw chorób cywilizacyjnych, a w konsekwencji dla przyszłej kondycji zdrowotnej całego społeczeństwa, ale również dla pełnej realizacji praw człowieka pacjentów. Zapewnienie dostępności podstawowej opieki zdrowotnej, odpowiadającej faktycznie istniejącym potrzebom i potencjalnym zagrożeniom, ma więc ogromne znaczenie społeczne i powinno być przedmiotem szczególnej uwagi resortu zdrowia.

AP

Źródło: rpo.gov.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz