Sejm przegłosował 41 poprawek Senatu. Nowelizacja Kodeksu karnego trafi do Prezydenta

14 Czerwca 2019, 15:11 sejm

W czwartek, w godzinach wieczornych, Sejm przyjął 41 poprawek Senatu do nowelizacji Kodeksu karnego zaostrzającej kary m.in. za nieumyślne spowodowanie śmierci. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.  

Przypomnijmy, że zgodnie z nowelizacją art. 155 kk za nieumyślne spowodowanie śmierci  będzie groziło od roku do lat 10 pozbawienia wolności, a jeżeli sprawca spowoduje śmierć więcej niż jednej osoby – od lat dwóch do 15.

§ 1. Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 
§ 2. Jeżeli sprawca powoduje śmierć więcej niż jednej osoby, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.

Dotychczas za nieumyślnie spowodowanie śmierci człowieka, groziła kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W trakcie wieczornych głosowań jedna modyfikacja Senatu, która nie uzyskała rekomendacji komisji, a ostatecznie nie zagłosowali za nią posłowie, dotyczyła skorelowania dnia wejścia w życie nowelizacji z dniem wejścia w życie innych przepisów. Jednak jak wskazało sejmowe Biuro Legislacyjne, w poprawce tej użyto sformułowania "ustawa wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia", zamiast "po upływie 3 miesięcy". W ocenie Biura mogłoby to skutkować w przyszłości kwestionowaniem faktu wejścia w życie tej ustawy.

 Zobacz również:

Lekarze: MZ wyjaśnia zasady odpracowania tzw. bonu lojalnościowego

Lekarze omawiali z prezydentem A. Dudą zmiany w Kodeksie Karnym. Co uzyskali?

Diagności laboratoryjni ws. projektu zaostrzenia kodeksu karnego

Pielęgniarki negują projekt projekt zaostrzający odpowiedzialność za błędy medyczne

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

ciekawy Piątek, 14 Czerwca 2019, 17:02
Czego dotyczyły poprawki?