Zgłaszanie dodatnich wyników badań w laboratoriach diagnostycznych drogą elektroniczną

17 Czerwca 2019, 11:14 komputer informatyzacja

Do opiniowania skierowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia określającego zasady zgłaszania dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, które podlegają zgłoszeniu przez medyczne laboratoria diagnostyczne.

  Określenie biologicznych czynników chorobotwórczych oraz oddzielnie dla poszczególnych patogenów przesłanek decydujących o obowiązku sprawozdawczym jakim jest dokonanie zgłoszenia dodatnich wyników badań w ich kierunku do właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Zgłoszenia mogą być dokonywane w sposób dotychczasowy – w formie formularza papierowego przekazywanego przesyłką poleconą lub bezpośrednio za pokwitowaniem lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Monitorowania Zagrożeń - czytamy w treści rozporządzenia.

W rozporządzeniu określono także zasady zgłaszania w sytuacji identyfikacji wysoce zakaźnego i szczególnie niebezpiecznego biologicznego czynnika chorobotwórczego. Dane zbierane w zgłoszeniach dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych stanowią uzupełnienie informacji ze zgłoszeń lekarskich i są niezbędne do podjęcia przez Państwową Inspekcję Sanitarną działań zapobiegawczych lub przeciwepidemicznych albo zebrania szczegółowych danych o przypadku w celu sprawowania nadzoru epidemiologicznego. 

Projektowane rozporządzenie nie nakłada dodatkowych obowiązków na medyczne laboratoria diagnostyczne, ani na państwowych inspektorów sanitarnych ponad obowiązki już dotychczas realizowane. Administratorem technicznym Systemu Monitorowania Zagrożeń jest Centrum Systemów Informacyjnych (CSIOZ), co pozwala na dokonywanie zgłoszeń bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z przesyłkami pocztowymi.

źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz