Rada Agencji Badań Medycznych - kto w niej zasiadł?

18 Czerwca 2019, 9:22 porozumienie ugoda umowa

Minister Zdrowia powołał szesnastu ekspertów, którzy zasiądą w radzie Agencji Badań Medycznych. Ich zadaniem będzie m.in. opiniowanie kierunków działalności badawczej nowo utworzonej instytucji i zasad podziału środków finansowych

Co ciekawe w skład rady minister Łukasz Szumowski nie powołał przedstawicieli trzech ważnych instytucji wymienionych w ustawie. Piszemy o tym tutaj

Trwająca sześć lat kadencja nowo wybranej rady potrwa od 2019 roku do 2025. Wśród ekspertów powołanych przez Łukasza Szumowskiego znaleźli się:

 •     Prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko - kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku [Wskazany przez Ministra Zdrowia]
 •     Professor Waldemar Priebe - Professor od Medicinal Chemistry; Departament of Experimental Therapeutics; Division of Cancer Medicine; The University of Texas MD Anderson Cancer Center [Wskazany przez Ministra Zdrowia]
 •     Professor George Wilding - Vice President and Deputy Chief Academic Officer; Clinical and Interdisciplinary Research; The University of Texas MD Anderson Cancer Center [Wskazany przez Ministra Zdrowia]
 •     Professor Christopher JL Murray - The Chair and Professor of Global Healh at the University of Washington; Director of the Institute for Health Metrics and Evaluation (IMHE)  [Wskazany przez Ministra Zdrowia]
 •     Dr n. med. Rafał Staszewski - kanclerz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu [Wskazany przez Organizację Pacjencką - Fundację Urszuli Jaworskiej]
 •     PhD Michael J. Pencina - Vice Dean for Data Science and Information Technology; Professor of Biostatistics and Bioinformatics; Duke University School of Medicine [Wskazany przez Ministra Zdrowia]
 •     Dr n. med. Konstanty Szułdrzyński - kierownik Zespołu; koordynator ds. terapii pozaustrojowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie [Wskazany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii]
 •     Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Faustyn Krzemiński - Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach [Wskazany przez Ministra Zdrowia]
 •     Prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński - rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie [Wskazany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji]
 •     Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz - prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie [Wskazany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego]
 •     Prof. dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz - Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach [Wskazany przez Ministra Zdrowia]
 •     Dr Aurelia Ostrowska - dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia w Ministerstwie Obrony Narodowej [ Wskazana przez Ministerstwo Obrony Narodowej]
 •     Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski - kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków; Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie [Wskazany jako przedstawiciel dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia]
 •     Dr hab. n. med. Jerzy Sieńko - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie [Wskazany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego]
 •     Dr hab. n. med. , prof. nadzw.  Joanna Wierzbowska - Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie [Wskazana przez Ministerstwo Finansów]
 •     Prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek - kierownik Katedry I Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego [Wskazany przez Konfederacja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych]

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz