Przegląd prasy

18 Czerwca 2019, 9:21 prasa

Dać chorym szansę na precyzyjne leczenie raka – Rzeczpospolita s.A8- Dopasowanie terapii do informacji genetycznej nowotworu gwarantuje leczenie optymalne. Kłopotem jest mały dostęp do badań, które są drogie, a często przeprowadzane nieprawidłowo i bez uzasadnienia
Coraz więcej na lekarza – Rzeczpospolita (Grzegorz Burtan, s.A18) - Usługi medyczne podrożały w maju aż 5 proc. rok do roku, podczas gdy inflacja wyniosła 2,4 proc. Sytuacja będzie coraz trudniejsza, m.in. z powodu braków kadry medycznej.
Dopłacisz i będziesz zdrowszy – Dziennik Gazeta Prawna (Klara Klinger, Grzegorz Osiecki, s.A2) - Współpłacenie za wizyty u lekarza i ulga podatkowa za korzystanie z prywatnej opieki – to niektóre z rekomendacji rady społecznej „Wspólnie dla zdrowia”. Część z nich może znaleźć się w strategii Ministerstwa Zdrowia. 
Kosztowny ból głowy – Dziennik Gazeta Prawna (Klara Klinger) Migrena kosztuje nie tylko pacjentów, ale także gospodarkę. Koszty pośrednie choroby są znacząco wyższe niż samego leczenia i wynoszą nawet 8,5 mld zł – wynika z raportu „Społeczne znaczenie migreny” opracowanego przez PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, który zostanie ogłoszony dzisiaj.
Leki trafią do domów dziecka – Dziennik Gazeta Prawna (Patryk Słowik, s.B5) – Przepis zabraniający aptekarzom sprzedaż leków do m.in. domów dziecka, domów opieki społecznej zostanie zmieniony
Lekarze tracą cierpliwość – Dziennik Gazeta Prawna - Pogarszająca się sytuacja w ochronie zdrowia, wybiórcze realizowanie porozumienia kończącego protest rezydentów, zaostrzenie kar grożących za popełnienie błędu – to główne powody, dla których lekarze postanowili wrócić do akcji protestacyjnej. Będą wypowiadać klauzule opt-out

Faktura bez danych o zdrowiu
 – Dziennik Gazeta Prawna - Rozliczenie za wykonanie usług z zakresu medycyny pracy nie może wskazywać, jakie badania przeprowadzono konkretnemu zatrudnionemu. Potwierdza to UODO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz