NFZ chce weryfikować poziom realizacji świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej

18 Czerwca 2019, 11:48 NFZ

We wtorek (18 czerwca) do publikacji skierowano nowelę zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna. Zmiany w zarządzeniu polegają na wprowadzeniu kodów, które umożliwią elektroniczną weryfikację i walidację świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lekarzy, pielęgniarki i fizjoterapeutów i psychologów.

 

Chodzi o świadczenia z koszyka świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Ze względu na to, że ww. przepisy rozporządzenia określają warunki realizacji świadczeń gwarantowanych, w tym liczbę wykonywanych wizyt lub porad przez personel medyczny w określonym czasie,NFZ chce mieć możliwość weryfikacji czy dane świadczenie zostało faktycznie zrealizowane  i w jakim zakresie.

Dla porad lekarza i psychologa oraz wizyt pielęgniarki i fizjoterapeuty zostały przypisane kody, które będą sprawozdawane przez świadczeniodawcę wraz z datą realizacji świadczenia. Na podstawie tych danych Narodowy Fundusz Zdrowia będzie miał możliwość zweryfikowania, czy warunki udzielania świadczeń określone w przepisach rozporządzenia, odnoszące się do liczby wykonanych porad lub wizyt zostały spełnione zgodnie z rozporządzeniem.

źródło: NFZ

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz