A. Matyja: Procedowanie autopoprawki art. 155 Kodeksu karnego w Sejmie w lipcu

19 Czerwca 2019, 10:46 prawo przepisy

Dotychczasowe aktywne starania o cofnięcie negatywnych skutków nowelizacji art. 155 kodeksu karnego zaczynają przynosić pierwsze efekty - czytamy w liście skierowanym przez Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Andrzeja Matyję. 

Naczelna Rada Lekarska zdecydowanie skrytykowała nowelizację art. 155 kodeksu karnego, która zwiększa zagrożenie karne za przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci do wymiaru od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności. - Nowelizacja ta praktycznie uniemożliwia wymierzenia kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej stosowania. W tej sprawie w imieniu środowiska lekarzy interweniowaliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Zdrowia oraz u Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy - podkreśla Prezes NRL.

Jak przekonuje Andrzej Matyja, Rada uzyskała potwierdzenie, że argumenty przedstawione na spotkaniu, które odbyto z Wiceministrem Sprawiedliwości, Marcinem Warchołem oraz Wiceministrem Zdrowia, Januszem Cieszyńskiem zostały przez stronę rządową uznane za przekonujące. 

Na posiedzeniu Rady Ministrów  postanowiono pozytywnie rekomendować kolejną zmianę art. 155 kodeksu karnego idącą w kierunku jego złagodzenia. Rada Ministrów zagłosowała za obniżeniem zarówno dolnej, jak i górnej granicy zagrożenia karą za ten typ przestępstwa, "tak aby nie zamykać możliwości orzekania wobec lekarzy skazanych za nieumyślne spowodowanie śmierci kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz aby nie odbierać sądowi możliwości orzekania wobec lekarzy zamiast kary pozbawienia wolności łagodniejszych kar tj. kary grzywny lub ograniczenia wolności".

Proponowany przez stronę rządową nowy wymiar kary za przestępstwo z art. 155 kodeksu karnego wynosi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, co pozwoli zarówno warunkowo zawiesić wykonanie tej kary, jak i wymierzyć wobec lekarza karę grzywny lub ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności.    

Autopoprawka dotycząca zmiany art. 155 kodeksu karnego zostanie zgłoszona w trakcie prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy kodeks karny i najprawdopodobniej ma być procedowana w Sejmie jeszcze w lipcu tego roku. 

-W szczególności liczymy na to, że wszyscy posłowie będący lekarzami poprą wyczekiwane przez środowisko lekarskie zmiany - apeluje Andrzej Matyja, Prezes NRL.

źródło: NIL 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz