Jest już projekt ustawy o bezpłatnych lekach dla seniorów

18 Grudnia 2015, 14:41

Ministerstwo Zdrowia przekazało właśnie do konsultacji społecznych projekt ustawy wprowadzającej darmowe leki dla seniorów. Prawo do bezpłatnych leków ma być  weryfikowane w aptece. 

Darmowe leki dla seniorów to jedna z kluczowych wyborczych zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości. Również nowy Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł zapewniał w swoich publicznych wypowiedziach, że jest to priorytet resortu. Do tej pory znane były tylko ogólne założenia. Teraz projekt ustawy w tej sprawie trafił do konsultacji społecznych.

Zgodnie z zapisami ustawy bezpłatne leki refundowane będą przysługiwały osobom powyżej 75 roku życia. Farmaceuta (osoba wydające lek) będzie musiał zweryfikować  na podstawie numeru PESEL wiek osoby, która chce zrealizować receptę. W ustawie nie określono jednak na podstawie jakiego dokumentu.

Lista leków, które będą dostępne bezpłatnie zostanie określona w formie obwieszczenia.

Zgodnie z ustawą to budżet państwa będzie pokrywał koszty leków wydawanych bezpłatnie. W ustawie nie ma jednak informacji jaki mechanizm w tym celu zostanie zastosowany. Ma to być określone w rozporządzeniu, które zostanie opracowane wspólnie przez ministerstwo zdrowia i ministerstwo finansów. Obecnie koszty refundacji leków pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia ze swojego budżetu.

Ministerstwo Zdrowia oszacowało, że koszty wprowadzenia darmowych leków dla seniorów w ciągu 10 lat wyniosą w sumie 8,6 mld. Na rok 2016 kwota przeznaczona na ten cel ma wynieść niecałe pół miliarda złotych. W kolejnych latach wydatki te zdaniem resortu będą się systematycznie zwiększały.

W ustawie jest też zapis, mówiący o tym, że minister będzie mógł „korygować” listę leków dostępnych bezpłatnie jeśli po pierwszym półroczu wydatki na ten cel przekroczą 65% limitu. 

Agnieszka Gołąbek

Źródło: www.rcl.gov.pl 


Załącznik:
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz