Nowy zespół MZ oceni potrzebę reorganizacji Centrum Onkologii w Warszawie

19 Czerwca 2019, 14:23 Ministerstwo Zdrowia

Reorganizacja i nadanie statusu państwowego instytutu badawczego - tymi aspektami ma zająć się powołany dziś zarządzeniem Ministra Zdrowia zespół.

"Powołuje się Zespół roboczy do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby i warunków reorganizacji Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczeg" - czytamy w treści zarządzenia.

Zespół w ciągu najbliższych dwóch miesięcy ma za zadanie opracować opinię zawierającą w szczególności:

  • ocenę potrzeby reorganizacji Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie polegającej na zmianie nazwy Instytutu oraz propozycję warunków tej reorganizacji;
  • ocenę potrzeby nadania Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego wraz z propozycją zadań.

W skład zespołu wchodzą:

Przewodniczący Zespołu – Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; 

Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Magdalena Przydatek, przedstawiciel Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia;

Pozostali członkowie zespołu:

  • prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski – Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, 
  • dr n. med. Joanna Didkowska – przedstawiciel Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
  • dr n. med. Beata Jagielska – przedstawiciel Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
  • Eliza Kęska-Leszyńska – przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,Agnieszka
  • Beniuk-Patoła – przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
  • Magdalena Klimek – przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.

JK

Zobacz również:

Specjalny zespół MZ zajmie się przygotowaniami do nowej perspektywy finansowej funduszy UE na lata 2021–2027

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz