Radioterapia Wysokiej Precyzji - 7 tys. pacjentów Centrum Gamma Knife w Warszawie

20 Czerwca 2019, 11:32

7 tys. pacjentów w ciągu 8 lat - warszawskie Centrum Gamma Knife prezentowało wyniki podczas 16 Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej.

Centrum Gamma Knife w Warszawie było jednym z 6 ośrodków dopuszczonych do prezentacji swoich wyników podczas  16 Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, organizowanego przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, we współpracy z Polskim Towarzystwem Fizyki Medycznej.

Integralną częścią Kongresu, który odbył się w dniach 12-15 czerwca,  była konferencja naukowa „Radioterapia Wysokiej Precyzji” . Tematyka Kongresu związana była z radioterapią, medycyną nuklearną, diagnostyką obrazową i  promieniowaniem niejonizującym.

Centrum Gamma Knife reprezentował jego dyrektor prof. dr hab. n.med. Mirosław Ząbek, który przedstawił pracę zespołową na temat wieloletnich doświadczeń  Centrum w leczeniu nożem gamma.

Prezentowane wyniki spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji, a Krajowy Konsultant ds. radioterapii onkologicznej prof. dr hab.n.med.  Krzysztof Składowski wyraził uznanie dla osiągnięć warszawskiej placówki.

Szczególną uwagę zwrócono na pozytywne rezultaty oraz liczbę leczonych pacjentów – w ciągu zaledwie 8 lat było to ponad 7 tysięcy osób.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz