Wzrosną ryczałty dobowe dla SOR i Izb Przyjęć - jest zarządzenie Prezesa NFZ

21 Czerwca 2019, 11:20 SOR w szpitalu w Świeciu

Od 1 lipca br.  wzrosną o 10 proc. stawki bazowe dla Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i Izb Przyjęć - przewiduje zarządzenie Prezesa NFZ. Fundusz podkreśla, że wzrost stawki bazowej będzie miał przełożenie na zwiększenie wartości stawek ryczałtów dobowych. Ma to związek m.in. z planowanym od 1 lipca wprowadzeniem na SOR tzw. triażu.

Chodzi o zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć.

- Wprowadzone niniejszym zarządzeniem zmiany mają na celu urealnienie wartości stawek ryczałtów dobowych określanych dla SOR i IP. Zaproponowane rozwiązanie przewiduje zwiększenie, od dnia 1 lipca 2019 r., o 10  proc. stawki bazowej dla SOR i IP w stosunku do jej wartości obowiązującej przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia. Wzrost wysokości stawki bazowej będzie miał przełożenie na zwiększenie wartości stawek ryczałtów dobowych, a co za tym idzie wysokości finansowania danych świadczeń opieki zdrowotnej od drugiej połowy 2019 r. - czytamy w uzasadnieniu.

Jak podkreśla Fundusz, zmiana jest odpowiedzią na planowaną przez Ministerstwo Zdrowia, od 1 lipca 2019 r., nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego i m.in. planowane zmiany kadrowe w SOR oraz wprowadzenie obowiązkowej segregacji pacjentów zgłaszających się do oddziału, a także realizacją licznych postulatów Świadczeniodawców dotyczących zbyt niskich nakładów finansowych na te zakresy świadczeń. Ł.Szumowski: od października obowiązkowy triaż w największych SOR-ach

Ile to będzie kosztowało?

NFZ wskazał, że zmiana ta będzie miała wpływ na zmianę planu finansowego NFZ w zakładce dotyczącej leczenia szpitalnego, a skutek finansowy na ten rok to ok. 38 mln zł dla SOR oraz 14 mln zł dla IP.

Źródło: NFZ

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz