Maroko: studenci medycyny kontynuują protest

21 Czerwca 2019, 14:02 lekarze operacja wyroby medyczne

Po trzech miesiącach protestów i braku możliwości osiągnięcia porozumienia z rządem studenci medycyny decydowali się zbojkotować egzaminy końcowe. Przeciwko czemu protestują?

Od 25 marca studenci przeprowadzają protesty i strajki przeciwko złym warunkom szkolenia medycznego oraz przeciw decyzji rządu o prywatyzacji edukacji medycznej i świadczeń medycznych.

Chcą również dostępu do lepszej infrastruktury, w tym do lepszego sprzętu medycznego.

Ministerstwa Edukacji i Zdrowia zwołało nieformalne spotkanie, w którym wezwało studentów do zaprzestania strajku, co nie dało zamierzonych efektów. Z kolei protest studentów medycyny poparli ich rodzice i winą za „stracony“ rok obarczają ministerstwo, które nie zgodziło się na przesunięcie terminu egzaminów końcowych zaplanowanych na 10 czerwca.

Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji wydały oświadczenie, w którym ogłosiły, że podjęto niezbędne środki w celu „zapewnienia wszystkim uczniom prawa do przystąpienia do egzaminów, w najlepszych okolicznościach i podjęcia działań prawnych przeciwko każdej osobie, która utrudnia jej postępy”.

Tymczasem studenci masowo zbojkotowali egzaminy i ogłosili, że strajk jest w pełni udaną akcją. Jako jedyne rozwiązanie widzą poprawę warunków kształcenia.

Maroko od lat zmaga się z brakiem kadry medycznej. Ministerstwo zaproponowało 2 lata przymusowej pracy na terenach wiejskich, co spotkało się z masową krytyką. Braki kadry medycznej w Maroku szacuje się na 16 tys. lekarzy i pielęgniarek (źródło: raport WHO).

Źródło https://www.moroccoworldnews.com

Magdalena Mroczek

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz