Tydzień w pigułce

24 Czerwca 2019, 7:38 kalendarz

Wtorek

W Gmachu Fizyki Wydziału Politechniki w Warszawie odbędzie się ostatnia konferencja w ramach debaty „Wspólnie dla Zdrowia”. Czerwcowa konferencja będzie stanowić podsumowanie wszystkich dotychczasowych spotkań. W ciągu ostatniego roku odbyło się 6 konferencji, a przedstawiciele Rady Społecznej brali udział w wydarzeniach i dyskusjach poświęconych kondycji polskiego systemu zdrowia.

13:00 Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. W planach posiedzenia m.in.:

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli

14:00 Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia m.in.:

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.  wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz