Ministerstwo Zdrowia znosi obowiązek stosowania pieczątek dla przewoźników i nabywców środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1

24 Czerwca 2019, 10:08 pismo dokument podpis

Zniesienie obowiązku stosowania pieczątek przez przewoźników i wewnątrzwspólnotowych nabywców środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 - przewiduje kolejne rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia dotyczące deregulacji stosowania pieczęci/pieczątek.

Na podstawie art. 37 ust. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przewozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 (Dz. U. poz. 686) wprowadzono następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) wyrazy „(Imię, nazwisko, podpis i pieczęć)” zastępuje się wyrazami „(Imię, nazwisko i podpis)”,

b) wyrazy „(Name, surname, signature and stamp)” zastępuje się wyrazami „(Name, surname and signature)”;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) wyrazy „(Imię, nazwisko, podpis i pieczęć)” zastępuje się wyrazami „(Imię, nazwisko i podpis)”,

b) wyrazy „(Name, surname, signature and stamp)” zastępuje się wyrazami „(Name, surname and signature)

§ 2. Pozwolenia na przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających lub substancji psychotropowych wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz