PZ ostro do Prezesa NFZ: Domagamy się by oddziały przestały przekazywać błędne informacje o utracie deklaracji wyboru

18 Grudnia 2015, 16:17 porozumienie

Kierownictwo Porozumienia Zielonogórskiego interweniuje u prezesa NFZ w sprawie przyszłorocznych umów. Lekarzom nie podoba się fakt, że w niektórych oddziałach są straszeni, że będą mogli podpisać umowy dopiero od lutego i stracą złożone przez pacjentów deklaracje wyboru, jeśli nie złożyli wniosku o przedłużenie umowy do 10 grudnia. Tymczasem PZ prowadzi na ten temat rozmowy z Ministerstwem Zdrowia.

-Domagamy się podjęcia przez Pana decyzji i przekazania jej do poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ, by do czasu zakończenia rozmów prowadzonych z resortem zdrowia, zaprzestano przekazywania świadczeniodawcom POZ  niewłaściwych, błędnych i niepopartych przepisami prawa informacji dotyczących zawierania umów i trwałości deklaracji wyboru – napisali do Prezesa NFZ Prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie Jacek Krajewski i Wiceprezes Marek Twardowski.

Interwencja ta jest związana z praktykami niektórych oddziałów funduszu, wprowadzających - zdaniem PZ - w błąd świadczeniodawców POZ.  Według informacji części oddziałów, niezłożenie wniosków o aneksowanie umów do l0 grudnia b.r.  skutkować będzie ich zawarciem dopiero w lutym 2016 roku. Ponadto oddziały informują, że w takiej sytuacji utracą ważność deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ złożone przez pacjentów. Kierownictwo PZ pyta z kolei -  na jakiej to podstawie prawnej miałoby się to opierać?

Prezes i Wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego poinformowali Prezesa NFZ, że rozmowy z Ministrem Zdrowia na temat warunków kontraktowania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej nie są jeszcze zakończone. Ich efektem ma być osiągnięcie satysfakcjonującego dla wszystkich kompromisu.

W liście podkreślono, że warunki zawarte w zarządzeniu Prezesa NFZ  z dnia 19.11.2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowa opiece zdrowotnej zostały  przez zrzeszonych w Federacji świadczeniodawców ocenione negatywnie.

Źródło: federacjapz.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz