Katowice: przeszkolą pacjentów chorujących na zwyrodnienie plamki

27 Czerwca 2019, 11:48 oko zaćma

W najbliższy piątek (28 czerwca) w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbędą się bezpłatne warsztaty dla pacjentów. Postać wysiękowa stanowi około 10 proc. wszystkich przypadków AMD, ale jest odpowiedzialna za 90 proc. przypadków utraty wzroku związanej z tym zaburzeniem. Leki na tę chorobę są refundowane. 

Warsztat edukacyjny pt. „Spotkanie z AMD” odbędzie się w piątke o godz. 16:00. 

Zwyrodnienie plamki to przewlekła choroba oczu związana z wiekiem, występująca zwykle u osób po 50. roku życia. To najczęstsza przyczyna nieodwracalnej utraty widzenia w krajach rozwiniętych. Według danych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, dotyka ona  1,5 mln Polaków, do 2020 r. liczba ta może sięgnąć 2 mln.

Katowice są jednym z wiodących w kraju ośrodków leczenia AMD. Celem spotkania warsztatowego będzie edukowanie pacjentów w zakresie właściwego postępowania podczas choroby, w tym uświadamianie chorych, że oprócz leków mogą oni otrzymać pomoc w postaci rehabilitacji, odpowiedniego doboru pomocy optycznych, a także wsparcia psychologa.

- Oprócz samej terapii farmakologicznej pacjenta z wysiękową postacią AMD, niezwykle ważne wydało nam się edukowanie chorych w zakresie możliwości, jakie stwarza rehabilitacja osób słabowidzących oraz pomoc psychologa – mówi prof. Katarzyna Michalska – Małecka, okulistka z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: współorganizatorka i moderatorka spotkania.

Warsztaty rozpoczną się wykładem dotyczącym procesu leczenia pacjenta z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki, który wygłosi Prof. dr hab. n. med.  Katarzyna Michalska-Małecka. Ujęcie psychologiczne, w tym techniki zmniejszania stresu i strachu, oraz rolę motywacji w procesie choroby przedstawi mgr Ewa Stanikowska z Przychodni Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie. Rehabilitacja osób słabowidzących będzie tematem wystąpienia mgr Grażyny Machury z wymienionej wyżej przychodni.

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem

(Age related Macular Degeneration - AMD) - to przewlekła, postępująca choroba oczu, występująca zwykle u osób po 50. roku życia. Dotyczy plamki – obszaru na dnie oka, odpowiedzialnego za widzenie centralne. Z wiekiem może dochodzić do rozwoju zmian zwyrodnieniowych w tej delikatnej strukturze. Uszkodzenia powodują zaburzenia widzenia: tj. pogorszenie ostrości wzroku, zniekształcenie obrazu, gorsze widzenie barw. W początkowym stadium choroba może przebiegać bezobjawowo, dlatego bardzo ważnym jest, aby regularnie badać swój wzrok.

Istnieją dwie postacie AMD: postać sucha i postać wysiękowa.

Postać sucha cechuje się powolnym postępem choroby. Pogorszenie ostrości wzroku następuje stopniowo, w ciągu miesięcy lub lat. Zmiany zachodzące w plamce w tej postaci mają charakter przede wszystkim zanikowy. W postaci wysiękowej  powstają nowe nieprawidłowe naczynia w okolicy plamki. Ściany naczyń są cienkie i kruche wskutek czego na dnie pojawiają się wysięki i krwotoki, które oprócz zaburzeń widzenia, w końcowym stadium mogą spowodować powstanie blizny i prowadzić do trwałego uszkodzenia siatkówki. Dla leczenia wysiękowej postaci AMD dedykowane są leki podawane do ciała szklistego, blokujące białko - czynnik wzrostu, które bierze udział w procesie tworzenia nieprawidłowych naczyń krwionośnych.

Postać wysiękowa stanowi około 10% wszystkich przypadków AMD, ale jest odpowiedzialna za 90% przypadków utraty wzroku związanej z tym zaburzeniem. W Polsce pacjenci z wysiękową postacią choroby mają dostęp do bezpłatnego leczenia. Terapia finansowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wydarzenie organizuje Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz  Bayer.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz