Refundacja: Jakie nowe leki od 1 lipca, a co znika?

27 Czerwca 2019, 15:13 leki

Jak już informowaliśmy, ukazała się nowa lista leków refundowanych. Obwieszczenie ma 1680 stron. Na liście znalazły się m.in. trzy nowe leki hematoonkologiczne, nowy lek na raka płuc. Zniknie za to jeden z leków na raka piersi - bo weszły do refundacji kolejne jego odpowiedniki. Które dwa ważne leki się nie dostały, ale MZ będzie kontynuować rozmowy z firmami?

Linki do obwieszczenia z listą refundacyjną są tutaj 

Ze względu na rozmiar dokumentu, szerszą analizę zamieścimy później. 

Mimo obaw pacjentów nie zniknęły z refundacji leki onkologiczne, poza jednym wyjątkiem. 

Hematoonkologia i rak płuca

Na ostatecznej liście znalazły się m.in. trzy nowe leki hematoonkologiczne. Chodzi o szpiczaka i ostrą białaczkę limfoblastyczną.  

Z nowych leków będzie też Alecensa na raka płuca. 

Aktualizacja!

Jak informuje MZ - najważniejszą zmianą jest włączenie do refundacji dwóch leków dla chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego. Darzalex (daratumumab) i Kyprolis (karfilzomib) będą dostępne dla pacjentów zakwalifikowanych do programu „Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego”.

Nową opcję terapeutyczną zyskają również pacjenci włączeni do programu „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca” – refundacją został objęty lek Alecensa (alectinibum) w ramach pierwszej linii leczenia oraz po niepowodzeniu terapii kryzotynibem.

Na listę refundacyjną zostanie wpisany lek Blincyto (blinatumomab) w programie lekowym „Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną”. Ważna zmiana zaszła też w programie lekowym „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową” – polega ona na możliwości odstawienia nilotynibu u pacjentów, którzy uzyskali trwałą głęboką odpowiedź molekularną w czasie leczenia tym inhibitorem po wcześniejszym leczeniu imatynibem, a ponadto możliwe będzie zastosowanie trzeciego inhibitora kinazy tyrozynowej drugiej generacji (Bosulif) w przypadku nietolerancji wcześniejszego leczenia w programie dwoma inhibitorami kinazy tyrozynowej drugiej generacji.

Wraz z początkiem lipca na listę refundacyjną wchodzi również lek zawierający substancję czynną peginterferonum, który w określonych wskazaniach będzie dostępny dla pacjentów chorych na czerwienicę prawdziwą, chorych na nadpłytkowość samoistną, chorych na pierwotne i wtórne zwłóknienie szpiku oraz kobiet w ciąży z przewlekłą białaczką szpikową wymagających leczenia cytoredukcyjnego.

Choroba Fabryego, nowy lek w raku piersi i kolejna terapia w raku prostaty nie weszły

Refundacji na razie nie doczekali się pacjenci z chorobą Fabryego. - W przyszłym tygodniu będziemy kontynuować rozmowy w tej sprawie - mówi wiceminister Maciej Miłkowski. 

Rozmowy mają się też toczyć w sprawie leków na raka piersi HER ujemny, które mimo zaawansowanych negocjacji nie weszły na listę.

Z terapii, o których szansach mówiło się wcześniej, ale nie znalazły się na liście można wspomnieć m.in. lek stosowany przed chemioterapią (pre chemo) we wstępnym etapie leczenia raka prostaty. Lek ten ma wielokierunkowy mechanizm działania i na razie jest refundowany w późniejszym etapie leczenia. 

Aleksandra Kurowska

Polecamy także:

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Pacjent - Janek. Czwartek, 27 Czerwca 2019, 19:48
Jakąś zmyłkę podejrzewam z TĄ...lipcową możliwością zastosowania - "BOSULIFU-u"...czyli..."BOSUTYNIB-u" Przecież JEST on na liscie leków refundowanych już od dawna!!! Czyżby dla mniej wdrożonych w temat terapii - PBSz miało to przykryć BRAK refundacji - "PONATYNIB-u"...czyli..."ICLUSIG-u" jedynego - SKUTECZNEGO...leku na śmiertelną mutację w PBSz - "T315i" oraz lekooporną - OBL z chromosomem "PH+"???