Tydzień w pigułce

01 Lipca 2019, 8:41 kalendarz

Wtorek

17:00 Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia:

Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat możliwości ograniczenia liczby obowiązków dokumentacyjnych związanych ze świadczeniami medycznymi i usprawnienia przepływu informacji.

19:00 Komisja Polityki Senioralnej. W panach posiedzenia:

Rozpatrzenie Informacji Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad zmianami w systemie organizacji medycyny uzdrowiskowej oraz rehabilitacji medycznej. Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Wykorzystywanie naturalnych surowców leczniczych w lecznictwie uzdrowiskowym” - referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Środa

12:00 Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia:

 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej- uzasadnia Minister Zdrowia.

14:00 Parlamentarny Zespół ds. Cukrzycy. W planach posiedzenia:

CUKRZYCA: ANALIZA POTRZEB ZDROWOTNYCH- prezentacja raportu.

14:30 Podkomisja stała do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie. W planach posiedzenia:

Rozpatrzenie Informacji o realizowanych zadaniach z zakresu ograniczania i zwalczania zdrowotnych następstw używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych - przedstawia Minister Zdrowia.

Czwartek

13:00 Parlamentarny Zespół ds. Choroby Parkinsona

 15:00 Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia. W planach posiedzenia:

1. Rola Szpitali Wojewódzkich w zapewnieniu skutecznej i efektywnej opieki medycznej nad pacjentami.

2. Wypracowanie wniosków w celu ukierunkowania działań zmierzających do doskonalenia systemu opieki zdrowotnej w ramach sieci szpitali.

16:30 Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia:

  Zaopiniowanie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz