162 zgony z powodu zatrucia nowymi narkotykami w 2018 r.

02 Lipca 2019, 13:51 dopalacze narkotyki handel nielegal

W 2018 r. z powodu zatrucia nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi lub substancjami zastępczymi, tzw. "nowymi narkotykami", w Polsce zmarły 162 osoby. Największym zainteresowaniem substancje psychoaktywne cieszą się na woj. Śląskim - wynika z raportu GIS.

Znowelizowane 20 lipca 2018 r. przepisy dały nowe możliwości walki z „dopalaczami”.Jednak pełne wykorzystanie nowego prawa i  jego realna skuteczność zależy od współpracy wielu instytucji. Z tego też względu 26. listopada, sześć instytucji państwowych podpisało porozumienie, którego celem  jest przeciwdziałanie obecność na nielegalnym rynku nowych narkotyków (środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych).  

Dziś w siedzibie Główny Inspektor Sanitarny, Jarosław Pinkas ogłosił, że w efekcie podjętych na przestrzeni ostatnich lat działań, zmniejszono konsumpcję nowych narkotyków.

Jednak jak przekonywał Tomasz Białas, Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi ryzyko i niebezpieczeństwo dalej istnieje. - Narkotyki to substancje uzależniające, wpływające na choroby i zwiększające śmiertelność. W dalszym ciągu na zagranicznych serwerach -w krajach gdzie wciąż substancje te nie są uznawane za nielegalne, funkcjonują ogólnodostępne sklepy internetowe mające w ofercie nowe narkotyki - mówił.

- Narkotyki stosunkowo łatwo kupuje się przez internet. Nie jesteśmy w stanie całkowicie zapanować nad tym rynkiem. Jednak gdy rodzice i dzieci będą miały pełną wiedzę na temat zagrożeń z tym płynących, to spadek konsumpcji będzie większy - mówił GIS. Pomóc w dotarciu do społeczeństwa mają takie akcje jak choćby informowanie rodziców, poprzez dzienniczki elektroniczne o zagrożeniach płynących choćby z nowych form spożywania (np. przez e-papierosy czy spreje donosowe).

Spadek zainteresowania nowymi narkotykami

Od wprowadzenia w życie nowych regulacji prawnych dot. nowych narkotyków, wcześniej rozpoznawanych jako "dopalacze", zaobserwowano znaczny spadek interwencji medycznych do osób je zażywających. Zdaniem Państwowych Inspekcji Sanitarnych jest to związane ze spadkiem zainteresowania tymi substancjami.

W 2015 zanotowano 7283 interwencji medycznych w związku ze spożyciem nielegalnych substancji, liczba ta systematycznie spada. W 2016 było ich już 4369, w roku następnym 4324 a w roku ubiegłym już 4260. 

Największym zainteresowaniem wśród sympatyków nielegalnych substancji cieszą się psychostymulanty (syntetyczne katynony), sięga po nie 65,6 proc. narkotycznych konsumentów. Na drugim miejscu plasują się syntetycznekanabinoidy (imitujące działania marihuany i haszyszu) - 23 proc. Ponad 2 proc z kolei sięga po syntetyczne opiodidy (pochodne gentanylu. Ten ostatni, choć nie tak powszechnie zażywany, pozostaje jednak najbardziej śmiercionośnym narkotykiem - odpowiada on za ponad 3/4 wszystkich zgonów wśród konsumujących nowe narkotyki.

Znaczący spadek zainteresowania nowymi substancjami odnotowano wśród osób niepełnoletnich. Eksperci zwracają uwagę natomiast na wzrost tendencji użytkowania wśród osób powyżej 30 r. życia. 

Z powodu zatrucia nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi w 2018 r. zmarło 162 osoby. Największą liczbę zgonów (ponad 1/3 wszystkich) odnotowano w woj. śląskim (67). 

Największe spożycie substancji psychoaktywnych w 2018 r. odnotowano w woj. Śląskim i Łódzkim. W tych regionach odnotowano kolejno 1117 i 1094 interwencji medycznych związanych z podejrzeniem zatrucia lub zatruciem nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi. Łącznie oba te województwa odpowiadają za ponad połowę odnotowanych spożyć nowych narkotyków. Jednak jak stwierdzają eksperci, może mieć to związek z istniejącymi w tych województwach największymi w Polsce centrami toksykologicznymi, co przekłada się na dokładne dane sprawozdawcze. To w pozostałych województwach możemy mieć miejsce z niedoszacowaniem liczby osób sięgających po nielegalne substancje.

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz