Wynagrodzenia: dodatek stażowy nie będzie wliczany do płacy minimalnej

02 Lipca 2019, 18:49 pieniądze

Radość pracowników medycznych w mediach społecznościowych z dzisiejszej decyzji rządu pokazuje smutny obraz zarobków w placówkach medycznych. Część osób zaangażowanych w diagnozowanie i leczenie chorych zarabia płacę minimalną lub niewiele więcej i nowe rozwiązanie dla najsłabiej zarabiających Polaków może ich objąć. 

Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Nowela reguluje kwestię dodatku za staż pracy.

- Rok 2019 ma być ostatnim, kiedy dodatek stażowy będzie wliczany do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek stażowy nie jest powszechny - czytamy w komunikacie po posiedzeniu rządu.  

Obecnie pracownik z dłuższym stażem pracy, otrzymujący wynagrodzenie na poziomie minimalnym, może mieć niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona (bez stażu pracy lub z krótkim stażem pracy). To problem zgłaszany był także w placówkach medycznych. W praktyce więc, decyzja rządu podniesie płace części zatrudnionych, ale znów podniesie koszty działania, zapewne bez finansowej rekompensaty. 

Aby wyeliminować wątpliwości interpretacyjne związane z nazewnictwem, wprowadzono definicję 'dodatku za staż pracy' - jest to dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę. Taki zapis oznacza wyłączenie z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku przysługującego pracownikowi - bez względu na przyjętą u danego pracodawcy nazwę tego dodatku (np. samorządowcom przysługuje dodatek za wieloletnia pracę, członkom korpusu służby cywilnej - dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej, nauczycielom – dodatek za wysługę lat, pracownikom uczelni publicznych - dodatek za staż pracy) - czytamy dalej. 

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem przepisów przejściowych, które zaczną obowiązywać od 1 września 2019 r.

Aleksandra Kurowska

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

D.R. Sobota, 06 Lipca 2019, 13:22
I kto ma za to zapłacić? Znów szpitale z tych magicznych "środków własnych"? Do czego to wszystko zmierza?