MZ zapowiada pilotaż dot. standardu żywienia szpitalnego

03 Lipca 2019, 10:35 dieta zdrowa żywność

Wdrożenie specjalnego żywienia dla kobiet w ciąży i w okresie poporodowym w oddziałach szpitalnych- przewiduje projektowany przez resort zdrowia pilotaż "Dieta Mamy".

Celem głównym pilotażu jest wdrożenie modelu specjalnego żywienia zapewnianego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym w oddziałach szpitalnych o profilu neonatologicznym, położniczo-ginekologicznym, ginekologicznym, patologii ciąży, położniczym, położnictwa i neonatologii, ginekologii onkologicznej oraz propagowanie zasad zdrowego odżywiania.

Sposób realizacji pilotażu obejmie zasadniczo zapewnienie wyżywienia dedykowanego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym, a także konsultacji dietetycznych i poradnictwa, edukacji i rozpowszechniania treści w zakresie prawidłowego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym.

Realizatorem pilotażu będzie mógł być każdy podmiot posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, zwanym dalej także „NFZ”, który na jej podstawie udziela świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego na o profilu neonatologicznym, położniczo-ginekologicznym, ginekologicznym, patologii ciąży, położniczym, położnictwa i neonatologii, ginekologii onkologicznej.

Źródła finansowania

Średnia dzienna stawka żywieniowa w szpitalach wynosi 14,00 zł. Pilotaż zakłada podwojenie stawki podstawowej przeznaczonej na finansowanie żywienia grupy docelowej, a na pozostałe koszty związane z wdrożeniem pilotażu (np. wynagrodzenie dietetyka, działania edukacyjne) przyjęto wartość stanowiącą 30 proc. stawki żywieniowej, w sumie 18,20 zł za osobodzień (14,00 zł i 4,20 zł). Zakłada się, że pilotażem zostanie sfinansowane 50 proc. osobodni hospitalizacji kobiet w ciąży i po porodzie, co daje roczną sumę 1 350 000 osobodni. W związku z tym, że sfinansowanie jednego osobodnia w ramach pilotażu wyniesie 18,20 zł, jego roczny koszt to 24,57 mln zł.

Pilotaż ma potrwać 24 miesiące. Pilotaż ma wystartować z początkiem października br.

JK


Załącznik:
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

3 komentarze

Xxx Piątek, 05 Lipca 2019, 15:10
Kiedy w końcu Ministerstwo Zdrowia zrozumie, że dietetyk to podstawowa część zespołu podczas leczenia pacjenta
Kasia Czwartek, 04 Lipca 2019, 19:56
A co z wprowadzeniem standardów żywieniowych dla pacjentów onkologicznych, którzy w dużej mierze zamiast na chorobę nowotworową umierają z niedożywienia?
Kucharz Czwartek, 04 Lipca 2019, 6:17
O! Nowość Pan minister wprowadza kolejny pilotaż! Teraz czas na powołanie specjalnego zespołu :)
Proponuję jeszcze stworzenie systemu, który będzie codziennie raportowal do MZ jadłospis :)