Aktualizacja wykazu realizatorów przezcewnikowej trombektomii mechanicznej w pilotażu

04 Lipca 2019, 10:15 mózg

Wczoraj w dzienniku ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia ws. programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

Zaktualizowano załącznik określający wykaz realizatorów programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych:

1) Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;

2) Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;

3) Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie;

4) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim;

5) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie;

6) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie;

7) Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

8) Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy;

9) Szpital Uniwersytecki w Krakowie;

10) Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku;

11) Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;

12) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku;

13) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie;

14) Wojewódzkie Specjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi;

15) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu;

16) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie;

17) Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach;

18) Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz