Jeszcze w tym roku pilotaż koordynowanej opieki nad pacjentami z rakiem gruczołu krokowego

04 Lipca 2019, 14:58 rak prostata pacjent

Dzisiejsze posiedzenie Parlamentarnego Zespółu ds. Praw Pacjentów było spotkaniem podsumowującym prac roku  prac na rzecz pacjentów chorych na nowotwory układu moczowo-płciowego.

Uczestnicy posiedzenia potwierdzili dziś, że pojawiło się zielone światło na wprowadzenie pilotażu koordynacji leczenia na pacjentami z nowotworem układu moczowo-płciowego, jeszcze w drugiej połowie 2019 r. Zgonie z zapewnieniami, program będzie finansowany z budżetu NFZ.

Koordynacja leczenia jest konieczna jeśli chcemy dorównać standard leczenia pacjentów do standardów Europy zachodniej. Istotą jest koordynacja całego procesu, od diagnostyki, przez leczenie, po rehabilitację.

Zmiany przewidują wprowadzenie w życie opracowanych przez Polskie Towarzystwo Urologiczne rozporządzeń dotyczących kompleksowej opieki specjalistycznej w nowotworze złośliwym gruczołu krokowego i pęcherza oraz nowotworu złośliwego nerki.

Pilotaż ma mieć miejsce z początku w  kilku wyselekcjonowanych ośrodkach, gdzie będzie można skorzystać z innowacyjnego dla polskiego pacjenta skoordynowanego leczenia – przekonywali eksperci.

Zwiększyć jakość oferowanych świadczeń

-W  trybie natychmiastowym należy wprowadzić wdrożenie programu pilotażowego w kilku ośrodkach urologicznych w Polsce. Oparty byłby on na modelach przedstawionych opracowanych przez PTU (model kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentem z rakiem nerki, gruczołu moczowego i krokowego) Sugerujemy utworzenie specjalistycznych, dedykowanych ośrodków leczenia gruczołu układu moczowo-płciowego – mówił Artur Antoniewicz, konsultant krajowy w dziedzinie urologii.

W raku gruczołu krokowego zasadniczą metodą leczenia  jest radykalna prostektomia (usunięcie gruczołu krokowego z nowotworem). W raku nerki metodą dominującą jest leczenie nerkooszczędzające- usunięty zostanie nowotwór z pozostawieniem czynnego narządu.

Polskie Towarzystwo Urologicznie wspólnie z MZ opracuje kryteria wymagane dla centrów kompetencji. W tym momencie trwają prace z AOTMiT nad tym, aby wspólnie wybrać ośrodki najlepsze do scentralizowania najbardziej skomplikowanych zabiegów chirurgicznych w tych schorzeniach. Eksperci przekonują, że nie może być tak, że są ośrodki, które wykonują do dziesięciu operacji z zakresu urologii rocznie. Ważne jest ,aby pacjenci mieli zapewnioną opiekę na najwyższym poziomie, przez ośrodki mające największe doświadczenie.

Projekt przewiduje także utworzenie rejestru operacji, co w ocenie prof. Piotra Chłosty, Prezesa Polskiego Towarzystwa Urologicznego  „jest unikatowym rozwiązaniem w skali polskiej medycyny”.  – Jego utworzenie jest konieczne dla usystematyzowania i oceny zmian w walidacji jakości poszczególnych ośrodków urologii w Polsce – mówił.

Poza tym PTU opracowało zalecenia w zakresie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w raku nerki i gruczołu krokowego, które powinny być podstawą do wydania przez ministra zdrowia obwieszczenia ws. standardów postępowania u chorych dotkniętych tymi nowotworami. Powinno to poprawić jakoś i efektywność leczenia – mówił.

- Cieszę się, że wszystkie propozycje zmian wyszły prosto ze środowiska.Tak profesjonalnie przygotowane zmiany usprawnią wprowadzenie zmian – mówił wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

-       Problemów bieżących jest sporo do rozwiązania. Niepokoi że czas leczenia operacyjnego i diagnozy są dużo dłuższe niż w wielu państwach Europy. Należy tak przeorganizować leczenie, aby pacjent po rozpoznaniu, na operacje czekał tyle ile będzie to konieczne, ze względów czysto medycznych, wynikających z przygotowania do operacji – mówił wiceminister.

Wiceminister wspomniał także o zmianach w programach lekowych, które najpóźniej mają nastąpić w listopadzie br. Wówczas ma zostać on rozszerzony o kolejne terapie. -Uzgodniliśmy już z firmami jakie są oczekiwane zmiany, które uniemożliwiały do tej pory wprowadzenie kolejnych leków w kolejnych wskazaniach do refundacji – mówił wiceminister.

Potrzeba nowych technologii

Maciej Miłkowski mówił także, o leczeniu operacyjnym z wykorzystaniem robota Da Vinci.  – Metoda ta rozwija się mocno w Polsce i  do użytku wprowadzane są kolejne aparaty. Zgodnie z wydanym przeze mnie stanowiskiem świadczenia można realizować  i rozliczać w ramach koszyka świadczeń NFZ. Jest to jednak cena uśredniona za tradycyjne świadczenie, wszystko powyżej niej musi sfinansować podmiot realizujący dane świadczenie – mówił.

-Elementem restrukturyzacji musi być prostektomia z użyciem robota. Świadczenie to zyskuje popularność wśród chorych i chirurgów w innych krajach – komentował konsultant krajowy w dziedzinie urologii.

W 2018 wykonano 6200 radykalnych prostektomii. Rok w rok odnotowuje się 17 proc. przyrost wykoań operacji. Z tego powodu eksperci apelują o re-taryfikację tego świadczenia, aby unowocześnić technologię świadczenia chirurgicznego.

Jedną z oczekiwanych zmian, w toku rekomendacji europejskiego towarzystwa urologicznego, jest wykonywanie biopsji fuzyjnej gruczołu krokowego, po wykonaniu rezonansu magnetycznego prostaty. Jak przekonywali eksperci, obecnie trwają pracę nad włączeniem tego nowego świadczenia do koszyka świadczeń.

Kolejną potrzebą jest wykonywanie standardowych badań u osób z nieinwazyjnym rakiem pęcherza moczowego, poprzez  realizacji inspekcji endoskopowej giętkim cystokopem,

- Przy 120 tys. świadczeń rocznie, to wykorzystanie archaicznego urządzenia, sztywnego cystoskopu, bez odpowiedniego zaplecza technologicznego , powoduje że jakość tych badań pozostawia wiele do życzenia. Zmiana w tej kwestii wpłynie w sposób bezpośredni na poprawę wykrywalności nowych czy wznowionych przypadków – mówił Artur Antoniewicz.

Wykorzystanie archaicznej technologii spowodowane jest wyceną świadczeń niższą wartością niż koszt wykorzystania nowego sprzętu. - Nie ma żadnych środków na inwestycje na tym polu. Nie ma mowy o przejście na standard europejski bez dodatkowych środków – dodał konsultant krajowy.

Bo jak przekonywali eksperci, nie tylko jakość medyczna, a i komfort chorego jest elementem proponowanych zmian.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz