Kolejne województwa w pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej

04 Lipca 2019, 15:55 rak nowotwór chemioterapia onkologia pacjent

Województwo podlaskie i pomorskie dołączy do programu pilotażowego, którego celem jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki onkologicznej w ramach sieci onkologicznej.

Obecnie pilotaż jest realizowany w województwie dolnośląskim i świętokrzyskim. Za wyborem województw podlaskiego i pomorskiego przemawiały zróżnicowana liczba i rozmieszczenie ludności oraz struktura świadczeniodawców i zapadalność na poszczególne typu nowotworów.

W ramach pilotażu testowane i oceniane będą zasadność oraz skuteczność funkcjonowania modelu opartego na sieci ośrodków onkologicznych, zwanego dalej „siecią onkologiczną”. W skład sieci wejdą wojewódzki ośrodek koordynujący oraz ośrodki współpracujące I i II poziomu, a także współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny, których zadaniem będzie zapewnienie świadczeniobiorcy kompleksowej i skoordynowanej opieki onkologicznej w pięciu wybranych typach nowotworów złośliwych – nowotworze gruczołu krokowego, jajnika, jelita grubego, piersi i płuca (kody jednostek chorobowych według klasyfikacji ICD-10: C18-C20, C34, C50, C56, C61, D05 oraz C78.0).

Na terenie województw objętych pilotażem utworzona zostanie sieć onkologiczna, w skład której wejdą wojewódzki ośrodek koordynujący wraz z ośrodkami współpracującymi

I i II poziomu oraz współpracującym uniwersyteckim ośrodkiem klinicznym, współdziałającymi ze sobą w zakresie opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą objętym pilotażem. Rolę wojewódzkich ośrodków koordynujących, na których spoczywać będzie ciężar zapewnienia sprawnego i efektywnego systemu opieki nad świadczeniobiorcą, będą pełnić:

1) Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu – na terenie województwa dolnośląskiego;

2) Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach – na terenie województwa świętokrzyskiego;

3) Białostockie Centrum Onkologii – na terenie województwa podlaskiego;

4) Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku – na terenie województwa pomorskiego.

Na terenie województwa podlaskiego Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku będzie współpracującym uniwersyteckim ośrodkiem klinicznym

Koordynacja opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej będzie finansowana w oparciu o współczynniki korygujące na poziomie:

1) 1,05 – dla ośrodka współpracującego I poziomu;

2) 1,175 – dla ośrodka współpracującego II poziomu;

3) 1,35 – dla WOK na terenie województwa dolnośląskiego;

4) 1,3 – dla WOK na terenie województwa świętokrzyskiego;

5) 1,30 – dla WOK na terenie województwa podlaskiego, w zakresie nowotworów, w których jest ośrodkiem dominującym oraz 1,175 w zakresie nowotworów płuca;

6) 1,35 – dla WOK na terenie województwa pomorskiego;

7) 1,175 – dla WUOK na terenie województwa podlaskiego, w zakresie nowotworów, w których jest ośrodkiem dominującym oraz 1,30 w zakresie nowotworów płuca.

Źródło:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz