Ile na refundację wydał NFZ w maju?

05 Lipca 2019, 12:36 NFZ

NFZ opublikował nowe dane o wykorzystaniu pieniędzy na refundację leków w maju. Ile dopłacił do refundacji aptecznej, a ile z zaplanowanej kwoty wydał na chemioterapię i programy lekowe? 

1,119 mld zł - tyle Narodowy Fundusz Zdrowia dopłacił do leków leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w kwietniu tego roku. 

Refundacja apteczna

Najwyższe wykonanie odnotowano w refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę. NFZ w maju wydał na ten cel ponad 744 mln zł.  A w okresie styczeń-maj 2019 r. wydano 42,09 proc. kwoty zarezerwowanej na ten cel na cały rok. 

Programy lekowe

Na leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w ramach programów lekowych wydano ponad 314,69 mln zł. Od początku roku do maja wykorzystano 36,92 proc. proc. zarezerwowanej w planie finansowym kwoty na ten cel.

Chemioterapia

Na leki stosowane w chemioterapii w maju  przeznaczono  ponad 57,7 mln zł. W sumie, od początku roku na ten cel przeznaczono 269,47 mln zł.

Koszty całkowitego budżetu na refundację w mln zł:

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2019 rok

Wykonanie za
(05/2019)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

13 236,11

1 119,67

5 332,94

40,29%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

3 791,62

314,69

1 400

36,92%

2

leki stosowane w chemioterapii

740,5

57,75

269,47

36,39%

3

Refundacja, w tym:

8 703,98

747,22

3 663,47

42,09%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 669,15

744,91

3 652,24

42,13%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

20,63

1,28

5,01

24,29%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

14,19

1,03

6,21

43,80%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 

źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz