KIF: To rozporządzenie zmniejszy kolejki do świadczeń fizjoterapeutycznych

05 Lipca 2019, 13:03 fizjoterapia fizjoterapeuta rehabilitacja

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło zasadność propozycji KIF w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

 

Chodzi o opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Jedną z regulacji wprowadzonych rozporządzeniem jest przepis rozszerzający wykaz usług o świadczenia z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej, dla których świadczeniodawcy prowadzą harmonogram przyjęć w czasie rzeczywistym w aplikacji udostępnionej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. To zmiana, o którą wnioskowała Krajowa Izba Fizjoterapeutów

Dotychczas sposób prowadzenia list oczekujących na te świadczenia nie pozwalał zweryfikować przypadków wpisywania się przez tego samego pacjenta na podstawie kilku skierowań z tego zakresu u tego samego świadczeniodawcy albo do kilku świadczeniodawców.

Uzupełnienie wykazu o świadczenia z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii domowej uniemożliwi "dublowanie" rejestracji pacjenta wśród kilku świadczeniodawców jednocześnie.

- Dzięki temu poprawi się możliwość monitorowania liczby osób oczekujących i czasu oczekiwania na świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej. Podkreślić należy, że według danych na koniec września 2018 r. liczba osób oczekujących na te świadczenia przekroczyła milion. W opinii samorządu wyeliminowanie przypadków wielokrotnego zapisywania się na to samo świadczenie powinno wpłynąć na zmniejszenie liczby osób oczekujących, a przez to poprawę dostępności do tych świadczeń - ocenia Krajowa Izba Fizjoterapeutów.

Obowiązek prowadzenia odrębnych harmonogramów na te świadczenia, będzie obowiązywał od 1 stycznia 2020 r. 

Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz