Terapie medyczne w okresie kończącego się życia - pierwsze posiedzenie Zespołu przy Rzeczniku Praw Pacjenta

08 Lipca 2019, 9:23 pielęgniarka pacjent opieka ręka

W Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu przy Rzeczniku Praw Pacjenta ds. opracowania standardów postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia.

- Życie jest wartością najwyższą i decyzje, które go dotyczą, choć czasami trudne, powinny być podejmowane z rozwagą, delikatnością i poczuciem największej odpowiedzialności.” – powiedział Grzegorz Błażewicz – Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta otwierając inauguracyjne spotkanie Zespołu w ubiegły piątek.

Jak podkreśla biuro RPP, dotychczas prawo nie odpowiadało na wiele wątpliwości, pozostawiając zarówno lekarzy, pacjentów i ich rodziny w niepewności co do podejmowanych decyzji. 

Według dra Błażeja Kmieciaka, Przewodniczącego Zespołu, istotne jest umiejscowienie go przy Rzeczniku Praw Pacjenta, co podkreśla rolę i cel rekomendacji jakie mają być wypracowane. - Podmiotem jest Pacjent, a naszą rolą jest stworzenie wytycznych jak najlepiej wychodzących naprzeciw jego prawom i potrzebom – dodał dr B. Kmieciak.

Celem Zespołu jest wypracowanie standardów w zakresie ochrony praw pacjenta, które stałyby się podstawą stosowania w polskim systemie ochrony zdrowia.

Czym zajmie się zespół?

Standardy, które do 31 stycznia 2020 r. opracują członkowie Zespołu będą określać prawa pacjenta w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia, obejmą także prawo pacjenta do godnej śmierci.

Zespół będzie pracował również nad kwestią zastosowania tzw. terapii daremnej, w szczególności w przypadku śmierci dziecka, osoby w podeszłym wieku oraz przewlekle i nieuleczalnie chorej. Ponadto opracowane zostaną założenia dotyczące właściwej komunikacji pomiędzy lekarzem, pacjentem oraz jego rodziną.

Prace Zespołu będą się opierały zarówno na zagadnieniach prawnych, psychologicznych i etycznych, tak aby wypracować jasne i zrozumiałe wytyczne.

Jaki skład zespołu?

W skład Zespołu wchodzą dr n. społ. Błażej Kmieciak, pedagog specjalny, socjolog prawa, bioetyk (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) – przewodniczący Zespołu, bp prof. dr hab. n. teol. Józef Wróbel, teolog, bioetyk (KUL w Lublinie),  pof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler, lekarz, specjalista w dziedzinie anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny paliatywnej (UM we Wrocławiu), prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk, Konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku), dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik, Prof. UMK, lekarz, specjalista medycyny paliatywnej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr n. med. Magdalena Wąsek - Buko, lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii, neonatolog (Śląskie Hospicjum Perinatalne w Katowicach), dr n. med. Jacek Siewiera, lekarz, specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, prawnik (Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie), lek. med. Anna Gręziak, lekarz, przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta w Radzie Przejrzystości przy AOTMiT (W latach 2005–2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, w latach 2008–2010 doradca prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego), dr n. prawn. Małgorzata Szeroczyńska, prokurator, dr n. hum. Renata Kleszcz - Szczyrba, psycholog, psychoterapeuta (Uniwersytet Śląski), dr n. biol. Anna Zielińska, bioetyk, antropolog (główny specjalista w Departamencie Strategii i Działań Systemowych Biura Rzecznika Praw Pacjenta), dr n. med. Marek Karwacki, lekarz, specjalista w zakresie pediatrii, onkolog dziecięcy (Dziecięcy Szpital Kliniczny im. J. Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie), dr n. prawn. Iwona Wrześniewska - Wal, lekarz, prawnik (Szkoła Zdrowia Publicznego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie), ks. prof. Piotr Morciniec, teolog, bioetyk (Uniwersytet Opolski  w Opolu), mgr Izabela Kaptacz, pielęgniarka, Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej (Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej Zespół Opieki Paliatywnej „Palium” w Częstochowie).

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz