PPOZ do MZ: lekarz poz nie jest statystykiem

08 Lipca 2019, 12:38 lekarz

Lekarz POZ nie jest statystykiem - podkreśliło Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia w liście do ministra zdrowia sprzeciwiając się przepisom rozszerzającym obowiązki sprawozdawcze lekarzy POZ. Według PPOZ dodatkowe obowiązki, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. są nadmierne i niczym nieuzasadnione.

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia zwróciło się do Ministra Zdrowia o nowelizację rozporządzenia z dnia 26 czerwca br. ws. zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych poprzez uchylenie § 6 ust. 3 pkt 4 i 5 tego rozporządzenia.

Zgodnie z tym przepisem świadczeniodawcy udzielający świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zobowiązani być mają do przekazywania – co najmniej w przypadku pierwszej porady w danym roku  kalendarzowym u tego świadczeniodawcy – danych obejmujących informację o masie ciała i wzroście pacjenta oraz informację dotyczącą używania przez pacjenta wyrobów tytoniowych. Przepisy te mają wejść w życie od 1 stycznia 2020 r.

- Postanowienia te budzą zdecydowany sprzeciw PPOZ. Stanowią one bowiem nadmierne i niczym nieuzasadnione rozszerzenie obowiązków sprawozdawczych świadczeniodawców POZ, co siłą rzeczy odbić się będzie musiało na czasie jaki lekarze poz będą mogli poświęcić swoim pacjentom. Wobec istniejącego już dziś deficytu kadr w poz i deficytu czasu przypadającego  na jedną poradę, rozwiązanie takie można ocenić wyłącznie negatywnie. Jest tak tym bardziej, że zasadnicza część sprawozdawczości przypadnie na początek roku kalendarzowego, kiedy to zachorowalność na leczone w poz choroby jest szczególnie wysoka - uzasadnia PPOZ.

PPOZ podkreśliło, że lekarz poz nie jest statystykiem. - Jego rolą powinno być więc leczenie pacjentów, nie zaś przeprowadzenie żmudnych pomiarów - dodają lekarze.

- Z tego względu PPOZ zdecydowanie opowiada się za uchyleniem § 6 ust. 3 pkt 4 i 5 omawianego rozporządzenia. Jest to konieczne również dlatego, że jak wynika z przedstawionej w toku konsultacji społecznych opinii Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 maja 2019 r. powyższe przepisy naruszają art. 51 ust. 1 i 5 Konstytucji RP, ze względu na nałożenie obowiązku przekazywania powyższych danych w akcie podustawowym - czytamy w liście.

Jak zapowiada PPOZ, w związku z powyższym w razie wejścia w życie omawianym przepisów porozumienie będzie rekomendować swoim członkom niezbieranie i nieprzekazywanie powyższych danych.

Źródło: PPOZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Minister Tornister Poniedziałek, 08 Lipca 2019, 20:05
Rzeczywiście - maksymalnie 6 cyfr (xxx cm, xxx kg) RAZ w roku to tragedia - nie wyrobią Panie i Panowie. Z resztą chyba nikt sobie nie wyobraża, że lekarze już tej informacji nie zbierają!