Rząd dziś m.in. o dodatku 500 zł dla osób niesamodzielnych i minimalnych płacach w zdrowiu

09 Lipca 2019, 9:39 RADA MINISTRÓW

500 zł świadczenie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji  - przewiduje projekt, który znalazł się w wykazie wtorkowych obrad Rady Ministrów.

Projekt, nad którym pochyli się dziś Rada Ministrów przewiduje wprowadzenie nowego typu świadczenia dla osób niepełnosprawnych, pobierających świadczenia socjalne, lecz ze względu na jego niską wysokość mogą mieć problemy z zaspokajaniem wzmożonych potrzeb życiowych, wynikających z całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Osobom całkowicie niezdolnym do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługiwać ma dodatek w wysokości do 500 zł miesięcznie, w zależności od wysokości pobieranego przez osoby uprawnione świadczenia. Łączna kwota świadczenia dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji oraz pobieranego świadczenia z systemu emerytalno-rentowego (lub innego w ramach zabezpieczenia społecznego) nie będzie mogła przekraczać łącznej kwoty 1600 zł.

Więcej o projekcie pisaliśmy tutaj: 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji: co ma zawierać projekt?

Minimalne płace w zdrowiu

Rada Ministrów zajmie się także zmianą ustawy o minimalnych płacach w placówkach leczniczych. Projekt dotyczy zmian w ustawie, która miała systemowo uregulować kwestię płac. 

- Celem projektu jest podwyższenie poziomu najniższych wynagrodzeń zasadniczych, do osiągnięcia których zmierzają coroczne podwyżki wynagrodzeń zasadniczych, przez zmianę wysokości tzw. kwoty bazowej, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze, a która na dzień 1 lipca 2019 r. ulec ma podwyższeniu z obecnej kwoty 3900 zł do kwoty 4200 zł - czytamy w opisie. 

Prawdziwy wzrost minimalnych płac nastąpi jednak w połowie przyszłego roku, gdy zamiast kwoty bazowej powinna już być stosowana średnia płaca w gospodarce, wynosząca już teraz blisko 5 tys. zł netto. Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj: Płace: wsteczna podwyżka kwoty bazowej do 4200 zł. 

 

E-zdrowie

W wykazie obrad znajduje się także projekt noweli ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia. Więcej o projekcie pisaliśmy tu: MZ szykuje kolejne ułatwienia w e-zdrowiu dla lekarzy

Projektowane przepisy przewidują wprowadzenie uproszczeń w obszarze ordynacji produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, w szczególności w zakresie wydłużenia okresu, w którym e-recepta może zostać zrealizowana, z okresu 30 dni do 1 roku, w zakresie unifikacji e-recepty z receptą transgraniczną (polska e-recepta w łatwy sposób będzie mogła zostać zrealizowana w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej), a także w zakresie stworzenia narzędzi wspomagających lekarzy w określaniu poziomu refundacji określonych produktów leczniczych w przypadku ordynowania tych produktów na podstawie recepty w postaci elektronicznej.

Proponuje się również wprowadzenie możliwości upoważniania asystentów medycznych przez pracowników medycznych do podpisywania w ich imieniu elektronicznej dokumentacji medycznej. 

Ponadto, proponuje się zmiany polegające na rozbudowaniu funkcjonalności IKP. Kluczowe bowiem dla powszechnego posługiwania się IKP jest jego użyteczność w ocenie pacjentów. Przykładowo proponuje się możliwość złożenia za pośrednictwem IKP deklaracji wyboru lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, czy też podgląd wyników badań laboratoryjnych.

Jednocześnie, doprecyzowuje się przepisy dotyczące rejestrów medycznych w zakresie przetwarzanych w nich danych oraz możliwości ich udostępniania.

Proponuje się także rozszerzenie katalogu podmiotów pełniących funkcję punktu potwierdzającego profil zaufany i wskazanie, że takim punktem może być również podmiot wykonujący działalność leczniczą, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.


JK,AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz