Stawka PIT spadnie do 17 proc., wzrosną koszty uzyskania przychodu

09 Lipca 2019, 12:20 pieniądze

Dobre wiadomości dla pracowników, ale słabsze dla samorządów i w dalszej kolejności dla podległych im placówek zdrowotnych. Projekt zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych jest już w wykazie prac legislacyjnych. Obejmuje co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników oraz obniżenie stawki podatku PIT z 18 proc. do 17 proc.

 

 

Rząd planuje przyjąć nowelę dotyczącą obniżenia stawki podatku PIT z 18 do 17 proc. jeszcze w trzecim kwartale tego roku. Czyli przed wyborami. Ale nowe rozwiązania objęłyby dochody uzyskane w przyszłym roku oraz kolejnych. 

O ile dla budżetu państwa PIT nie jest głównym źródłem dochodów, to dla samorządów stanowi jeden z najważniejszych. Tymczasem młodzi PIT mają nie płacić, a reszta niższy niż dotychczas. 

- Celem tych zmian jest sprawiedliwe obniżenie obciążeń podatkowych dla wszystkich podatników na skali podatkowej oraz pozostawienie do dyspozycji podatników większej ilości środków pieniężnych. Beneficjentami tych zmian będzie około 25 mln podatników - czytamy w opisie projektu.

Reforma stanowi kolejny krok w kierunku zmniejszenia klina podatkowego (różnicy między tym, co pracownik dostaje „na rękę” a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma) oraz uczynienia go bardziej sprawiedliwym. Klin dla osób w okolicach płacy minimalnej w Polsce jest jednym z wyższych w krajach OECD, natomiast progresywność klina podatkowego jest jedną z najniższych. Zmniejszenie obciążeń dla osób o relatywnie niewysokich pensjach to najkorzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia bodźców na rynku pracy. Powinno to przynieść efekt w postaci poprawy współczynnika aktywności zawodowej w Polsce (co jest niezwykle istotne w obliczu niekorzystnych zjawisk demograficznych). Pracujący na umowie o pracę mają obecnie relatywnie wyższy klin podatkowy niż osoby uzyskujące dochody z innych źródeł (np. umowa zlecenia). Przykładowo średnie obciążenie na umowie o pracę w grupie dochodu brutto między 25 tys. zł a 50 tys. zł rocznie wynosi ok. 37%, natomiast na niestabilnych umowach cywilnoprawnych 28% - informuje resort finansów.

Kto poza pracownikami?

Podwyższenie pracowniczych kosztów spowoduje automatyczne podwyższenie kosztów stosowanych do niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście, z tytułu: pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich, powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Jak zmienią się koszty uzyskania przychodu?

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz