Value Based Healthcare – rozwiązaniem na zmianę systemu ochrony zdrowia?

09 Lipca 2019, 16:14 lekarz- komputer- laptop- internet- e-zdrowie

Value based healthcare - to kierunek zmian w systemie ochrony zdrowia, który może być odpowiedzią na starzenie się społeczeństwo, większą ilość pacjentów z chorobami przewlekłymi, rosnące potrzeby zdrowotne i optymalizację kosztów – przekonują eksperci.

We wtorek zaprezentowano raport „Value based healthcare – nowa definicja ochrony zdrowia i jej wpływ na poprawę jakości leczenia”. Opracowanie to jest wynikiem wspólnych działań Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, Instytutu Innowacji Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO i Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w obszarze wdrożenia jakości w ochronie zdrowia.

W raporcie wskazano m.in. przykłady najlepszych praktyk z innych krajów, które dzięki wdrożeniu tego modelu dobrze zarządzają zarówno kosztami, jak i osiągają wysokie efekty leczenia. W raporcie znalazły się także rekomendacje działań, których powodzenie jest uwarunkowane współpracą między podmiotami zajmującymi się innowacyjnymi i nowoczesnymi metodami ochrony zdrowia zarówno od strony technicznej, stricte medycznej, jak i systemowej.

- Ostatnie lata przyniosły niewyobrażalne postępy w medycynie. Choroby dotychczas uważane za nieuleczalne, w których żadne leczenie systemowe nie przynosiło widocznej poprawy, stały się chorobami przewlekłymi. To oznacza, że są one kontrolowane, a pacjent wraca do normalnego życia. Jakość życia tych pacjentów poprawiła się radykalnie. W związku z tym należy poszukiwać rozwiązań zachęcających do większej konkurencyjności o jakość – czyli ochrony zdrowia  nakierowanej  na wartość – mówi prof. Jan Walewski z COI, pod którego redakcją naukową powstał raport.

Dr Beata Jagielska, prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej ocenia z kolei, że VBHC to nowe spojrzenie na system ochrony zdrowia, bez którego nie może być mowy o dalszym rozwoju. – Niezbędne są działania na rzecz zdefiniowania efektu zdrowotnego i przypisania mu określonych mierników. Powinny być one zaplanowane z perspektywie długofalowej, we współpracy z ekspertami z wielu różnych dziedzin – podkreśla dr B. Jagielska.

- To raport otwarcia mówiący o tym jak jest tu i teraz – poinformowała dr B. Jagielska. Jak mówiła, jeden z rozdziałów poświęcony jest miernikom, które mają ogromne znaczenie w VBHC.

VBHC – alternatywa dla płacenia za ilość usług

VBHC może być alternatywą dla płacenia za ilość usług przy ograniczonym budżecie i rosnących potrzebach zdrowotnych.

- Ilość dowodów na opłacalność modelu VBHC w trakcie stosunkowo krótkiego okresu ostatnich 15-20 lat, odkąd koncepcja ta powstała, jest niebagatelna, zaś poprawę wyników terapeutycznych w wielu przypadkach należy ocenić jako znaczącą – podkreśla Agnieszka Sznyk, prezes Instytutu Innowacji Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO, współtwórca raportu.

Jak zaznacza, doświadczenie krajów takich jak Holandia, kraje skandynawskie czy USA nie pozostawiają wątpliwości, że na skutek wdrożenia takiej koncepcji jakość leczenia, jego dostępność, łańcuch dostaw opieki zdrowotnej, koordynacja i integracja procesów terapeutycznych ulegają znaczącej poprawie.

Prezes Philips w krajach Europy środowo-wschodniej  Reinier Schlatmann poinformował, że dzisiaj podpisany został list o współpracy z COI, która faktycznie trwa już dwa lata. Jak dodał, współpraca pomoże dostarczyć rozwiązań w dziedzinie onkologii, zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy.

- Dane są krytycznym elementem w opiece zdrowotnej opartej na wartości. Także sztuczna inteligencja pozwoli na lepsze wykorzystanie danych i obejmie też najnowocześniejsze technologie wykorzystywane w dziedzinie onkologii – mówił R. Schlatmann. Wskazywał, że opieka oparta na wartości pomoże stawić czoła wyzwaniom jakim są starzenie się społeczeństwa i wzrost ilości chorych na choroby przewlekłe. Jak mówił, przełomem w onkologii było wprowadzenie chemioterapii, a w obecnych czasach takim przełomem w tej dziedzinie będzie wprowadzenie nowoczesnych technologii i sztucznej inteligencji.

Z koeli prof. Ewelina Nojszewska ze Szkoły Głównej Handlowej podkreślała, że wdrożenie VBHC wymaga procesu przygotowawczego m.in. wprowadzenia odpowiednich instytucji i regulacji prawnych, stworzenia baz danych, ponieważ bez wskaźników i wyników analiz ilościowych oraz jakościowych wersja ochrony zdrowia oparta na VBHC nie będzie mogła funkcjonować.

Jak przekonywała efektywność jest jedynym rozwiązaniem na niedobór nakładów na ochronę zdrowia.

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Roman Topór-Mądry stwierdził, że widzi więcej wyzwań niż odpowiedzi dotyczących wdrożenia VBHC w polski system ochrony zdrowia. W jego opinii aby wprowadzić taki system należy mocno pracować nad edukacją pacjentów i uświadomieniem potrzeby dbania o własne zdrowie. Jak zaznaczył, mierzenie efektów leczenia wyłącznie w oparciu o twarde dane nie jest właściwe, ponieważ trzeba brać pod uwagę także opinie pacjenta, a każdy może mieć inne potrzeby. Jednocześnie zaznaczył, że niezbędne jest usystematyzowanie rachunku kosztów.

Z kolei b. wiceminister zdrowia Marcin Czech ocenił, że aby wprowadzić VBHC potrzebujemy odwagi, aby pokazać dane, a także odwagi, aby płacić za jakość. Jak mówił, będziemy mieli więcej pieniędzy do wydania na ochronę zdrowia, więc należy wydawać je mądrze.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz