Lekarze rodzinni do A. Jacyny: "Nie akceptujemy takiego języka w debacie publicznej "

10 Lipca 2019, 10:25 jacyna

Wypowiedź Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny "są głęboko obraźliwe dla środowiska lekarzy rodzinnych, tym bardziej, że zostały wypowiedziane przez wysokiego urzędnika państwowego. Nie akceptujemy takiego języka w debacie publicznej" - ocenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Lekarze skierowali do prezesa NFZ list otwarty, w którym wyrazili swoją opinię co do jego wypowiedzi podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia z dnia 04 lipca.

(...)My niżej podpisani, reprezentujący lekarzy rodzinnych oraz organizację, której celem powstania było wdrożenie instytucji lekarza rodzinnego do polskiego systemu ochrony zdrowia oraz budowanie nowoczesnej i sprawnie funkcjonującej podstawowej opieki zdrowotnej, w sposób stanowczy sprzeciwiamy się opiniom Pana Prezesa (...)  - czytamy w liście

Sformułowania takie jak: „od POZ zaczyna się wszelkie zło i później już idzie w górę”; „wyłgali się z tego zręcznie, dzisiaj pracują do 18:00, żądają skrócenia pracy do 16:00 i tak dalej, i tak dalej”; „po wyborach to jest czas na stoczenie twardej dyskusji z tym towarzystwem” są w ocenie KLRwP obraźliwe szczególnie, "że zostały wypowiedziane przez wysokiego urzędnika państwowego". -Nie akceptujemy takiego języka w debacie publicznej - dodają.

Jak podkreślają dalej w liście: "Podstawowa opieka zdrowotna w Polsce pomimo znacznego niedofinansowania, które w sposób istotny odbiega od zalecanych standardów (20 proc. całości środków przeznaczanych na ochronę zdrowia), stanowi sprawnie funkcjonującą oraz najlepiej ocenianą cześć polskiego systemu ochrony zdrowia i jest w stanie rozwiązywać ponad 80 proc. problemów zdrowotnych Polaków. Pomimo znacznych niedoborów kadrowych w POZ udzielono w ubiegłym ponad 170 mln porad, zapewniając swoim pacjentom nieograniczony dostęp do lekarza oraz pozostałych profesjonalistów pracujących 5 dni w tygodniu, przez 10 godzin każdego dnia. Codziennie lekarze rodzinni zapewniają swoim pacjentom opiekę opartą na pryncypiach swojej specjalizacji: ciągłą, kompleksową, wszechstronną, uwzględniającą kontekst społeczny i rodzinny, z dominującą rolą prewencji. Jej jakość oraz unikatowość, jaką zaoferować może specjalista medycyny rodzinnej w dobrze funkcjonującej podstawowej opiece zdrowotnej doceniana jest we wszystkich modelowych systemach opieki zdrowotnej."

Lekarze Rodzinni oczekują od Narodowego Funduszu Zdrowia," partnerskich relacji, opartych na wzajemnym szacunku i wspólnego dążenia do zapewniania Polakom należytej opieki zdrowotnej."Pod listem podpisali się Prezes KLRwP oraz Prezes Młodych Lekarzy Rodzinnych

JK

Zobacz również:

Porozumienie Zielonogórskie uznało, że A. Jacyna wypowiada wojnę POZ

 Lekarz POZ nie może być księgowym. Potrzeby AOTMiT a rozrost biurokracji

Lekarze wypowiedzą klauzule opt-out i ograniczą zatrudnienie do jednego etatu

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz