RPO do MZ: nie ma pewności, że zabiegi w uzdrowiskach są wykonywane właściwie

10 Lipca 2019, 15:19

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia wskazując, że w uzdrowiskach powszechnie wykorzystuje się zamienniki naturalnych surowców leczniczych, co nie daje pewności, że zabiegi są wykonywane właściwie, a środki publiczne wydatkowane są właściwie.

Jak wskazuje Rzecznik, w skargach kierowanych do Biura RPO pacjenci często wyrażają niezadowolenie z powodu jakości świadczeń udzielanych w lecznictwie uzdrowiskowym.

Dlatego zaniepokojenie Rzecznika wzbudziły ustalenia Najwyżej Izby Kontroli wynikające z wyników kontroli „Wykorzystywanie naturalnych surowców leczniczych w lecznictwie uzdrowiskowym”. W informacji o tej kontroli z 18 grudnia 2018 r. wskazano, że NIK ujawniła powszechną praktykę wykorzystywania zamienników naturalnych surowców leczniczych w leczeniu uzdrowiskowym.

Co wykazała kontrola NIK?

Kontrola NIK pokazała, że nie stosowano ich w co piątym zabiegu bodźcowym. W 12 na 16 skontrolowanych zakładach zamiast naturalnych surowców nielegalnie używano dodatkowo innych produktów. W 11 skontrolowanych zakładach leczniczych co czwartemu pacjentowi udzielono świadczeń zdrowotnych niezgodnie z warunkami określonymi przez Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ, a co dziesiątemu nie wykonano wymaganej liczby zabiegów bodźcowych z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych.

Ponadto nadzór nad wykorzystywaniem naturalnych surowców leczniczych nie był w pełni skuteczny,  nie obejmował weryfikowania, czy do zabiegów bodźcowych stosowane są naturalne surowce o odpowiednich parametrach mikrobiologicznych i fizykochemicznych. W jednym z pięciu województw naczelny lekarz uzdrowisk w ogóle nie kontrolował ich wykorzystywania.

Jak wykazała kontrola NIK, we wszystkich pięciu województwach do tych zabiegów stosowano produkty, które nie są naturalnymi surowcami leczniczymi. - Nie ma zatem pewności, że zabiegi bodźcowe są właściwie wykonywane, a środki publiczne zasadnie wydatkowane na takie zabiegi - czytamy.

W ocenie NIK stwierdzone nieprawidłowości to wynik m.in. braku standardów wykorzystywania surowców oraz wykonywania zabiegów z ich użyciem. Według Izby, sprzyja to używaniu do zabiegów bodźcowych produktów, które nie są naturalnymi surowcami leczniczymi i traktowaniu ich jako zamienniki.

Ponadto NIK zwraca uwagę, że surowce naturalne po wydobyciu ze złóż i odwiertów nie podlegają obowiązkowym badaniom zachowania właściwości leczniczych i czystości bakteriologicznej. Nie są także badane na etapie udzielania świadczeń zdrowotnych. Nie ma również wymogu badania innych produktów, takich jak np. pasta czy plastry borowinowe stosowane do zabiegów bodźcowych.

Izba postuluje więc wprowadzenie przepisów określających standardy prowadzenia leczenia uzdrowiskowego - tak, aby zapewnić odpowiednią jakość zabiegów. Wskazuje też na potrzebę określenia warunków przechowywania naturalnych surowców leczniczych oraz stworzenie systemu badań parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych naturalnych surowców leczniczych - także na etapie udzielania świadczeń zdrowotnych

W trosce o dobro i zdrowie pacjentów Adam Bodnar spytał ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, jakie działania zamierza podjąć w celu usunięcia wskazanych przez NIK nieprawidłowości oraz realizacji propozycji  legislacyjnych.

Źródło: RPO

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz